Ja, FO har også studentmedlemmer. De som kan bli medlemmer er:

  • Studenter ved bachelorprogrammene i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller arbeids- og velferdsfag.
  • Studenter med grunnutdanningene nevnt over og som bygger på utdanningen med videreutdanninger, mastergrad, doktorgrad etc. og som tar videreutdanningen/mastergraden på heltid.

 

Studenter som er FO-medlemmer er samtidig medlemmer av FO-Studentene, som er en egen organisering kun for studenter.