FO-Studentene er medlem i FO på lik linje med andre medlemmer. Men FO-Studentene har i tillegg egne demokratiske organer med eget politisk program og egne vedtekter. Studentenes tillitsvalgte er representert i FOs yrkesfaglige råd og utvalg, i FO sitt landsstyre og på kongressen.

FO-Studentene har et sentralstyre som er ansvarlige for den daglige aktiviteten og nasjonale innsatsen til FO-Studentene. De har også en sentral valgkomité og kontrollkomité. FO-Studentene har lokallag og studenttillitsvalgte på de fleste aktuelle studiesteder.

Har du lyst til å engasjere deg?

Da kan du stille til verv i ditt lokallag. Verv i FO-Studentene gir deg attest og organisasjonserfaring. Ta kontakt med ditt lokallagsstyre under «Finn mitt lokallag»

Forbundet tilstreber å ha lokallag ved alle studiesteder som har barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- eller velferdsviter-utdanninger. Lokallagene arrangerer faglige, sosiale og politiske aktiviteter for medlemmene på studiestedet. Den vanligste aktiviteten i lokallagene er temakvelder med faglige temaer knyttet til FO-Studentene som fremtidige yrkesutøvere.

Aktuelle saker