Praksis - en viktig forutsetning for kompetente barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere

FO-Studentene mener at praksis er en viktig forutsetning for at vi får kompetente barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Gjennom praksis skal studenter få øve seg på ulik teori som man trenger, og praksis er det dermed viktig at er en viss kvalitet på. Studenter i FO-Studentene har erfart at det for noen er ulikt fra studiested til studiested hvordan de organiserer praksis, men det er uheldig at dette går utover studentene.

Vi vet at det for noen studiesteder ikke er lett å finne nok praksisplasser for alle, og at man dermed kanskje ikke kan være like opptatt av å kvalitetssikre praksisplassen. Men om vi ønsker en god praksis for våre studenter, er det viktig at man sørger for at kvaliteten på dette er god. Derfor må vi finne gode løsninger slik at studenter får et godt læringsutbytte og en forutsigbar praksis.

FO-Studentene krever:

  • at utdanningsinstitusjonene kommuniserer om organisering av praksis
  • at studentene får beskjed om flytting og hvor de skal ha praksis i god tid før praksisperioden
  • at studentene som har særskilte behov, får tilrettelegging under praksis
  • at det er bedre kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjonen og praksisplassen under praksisperioden
  • at utdanningsinstitusjonene legger til rette for minimum to praksisperioder
  • en kvalitetssikring av veiledernes kompetanse til å veilede
  • en kvalitetssikring av praksisplassene