Maren Vieth Mildestvedt 
FO-Studentenes Leder

Er ansvarlig for den daglige driften av FO-Studentene og er rette kvinnen å gå til med henvendelser om FO-Studentenes politikk, arbeidsoppgaver, samarbeid med andre organisasjoner og annet tilknyttet det daglige virket. Hun er heltidsstudent i tillegg til leder av FO-Studentene. Hun vil svare på henvendelser når hun er ledig.

451 37 097 | leder@fostudentene.no

Solveig Valkvæ
Studentrådgiver

Har det daglige ansvaret for FO-Studentene og kan svare på de fleste spørsmål som måtte være rettet til organiseringen. Hun vil også kunne henvise deg videre til riktige instanser om hun selv ikke kan svare på din henvendelse. Hun er tilgjengelig i løpet av ordinær kontortid og vil ringe deg opp igjen dersom hun ikke kan ta telefonen med en gang.

480 56 579 | solveig.valkve@fo.no
 

FO Sentralbordet

Kan sette deg i kontakt med konsulenter som er ansvarlige for kontingent, faktura, medlemskap og annet. Dersom du har spørsmål om mottatt faktura, ditt medlemsskap i FO, dine fordeler som medlem eller annet så er det sentralbordet du skal henvende deg til.

91 91 99 16 | kontor@fo.no | post@fostudentene.no

Er du usikker på hvem du skal kontakte så tar du kontakt med sentralbordet