Nylig er det vedtatt at CRPD skal inkorporeres i Norsk lov. Vernepleierens kompetanse bygger på arbeid med personer med utviklingshemming og FO-Studentene mener at det er desto viktigere å sørge for nok utdannede vernepleiere for å sikre gode tjenester.  

I 2020 avdekket FO at Norge mangler over 20 000 vernepleiere. I den forbindelse har FO uttalt seg om en rekke tiltak de mener bør vektlegges for å sikre at vi tetter gapet mellom antall utdannede og dem som trenger hjelp. 

Et av tiltakene er å øke studiekapasiteten til vernepleierutdanningen med minst 10 % årlig de neste 10 årene. FO-Studentene stiller seg bak dette tiltaket, men vil sette søkelys på våre studentmedlemmers ytringer om utdanningsinstitusjonenes mangel på arbeidskraft. For å være rustet til å ta imot flere studenter må regjeringen bevilge midler og ressurser til studieprogrammene. 

FO-Studentene mener det blir ekstra viktig å fremme denne mangelen. Det er bra at vi setter fokus på mennesker med funksjonsnedsettelsers rettigheter, men å inkorporere CRPD løser ikke problemet med for få vernepleiere.  

Flere vernepleierstudenter er redde for å komme inn på arbeidsplasser hvor de står alene med det vernepleierfaglige ansvaret. De trenger muligheten til å kunne sparre med kollegaer for å utøve så gode tjenester som mulig.  

Sammenlignet med sykepleiermangelen er vi overrasket over at vernepleiermangelen tross sin størrelse ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet. 

FO-Studentene krever: 

  • Forsvarlig økning av studieplasser i samsvar med studieprogrammenes kapasitet
  • Gi vernepleiere mulighet til å jobbe i sterke fagmiljø
  • Større fokus knyttet til ressursmangelen