Bilde av "Studiehjørnet" sitt banner med bilde av Johanna, som er forfatter, en kaffekopp og FO sin logo på rød bakgrunn
NY SPALTIST: Johanna Elisabeth Fevang er ny spaltist på vernepleier.no. Bilde: vernepleier.no

Johanna Elisabeth Fevang er vernepleierstudent ved UiA Grimstad og sitter i FO-Studentenes sentralstyre som vernepleierrepresentant for 1000 vernepleierstudenter. 

I februar ble hun i tillegg fast spaltist ved vernepleier.no, et nettsted for vernepleiere. Her skriver hun spalten "Studiehjørnet", som tar opp ulike aktuelle temaer for hverdagen til vernepleierstudenter. 

Spalten er relevant for deg som studerer til å bli vernepleier, eller for deg som er nyutdannet og har ditt første møte med arbeidslivet som yrkesaktiv vernepleier.

Hittil har spalten prøvd å gi gode svar på spørsmål som:

Er du vernepleierstudent og leser av spalten? Da vil vi gjerne høre fra deg. Innspill til hva spalten burde inneholde eller generelle tilbakemeldinger kan sendes til: vernepleier@fostudentene.no