Etter to dager med gode diskusjoner om praksis, endringer i vedtektene og lokallagsarbeid, var det tid for å velge nytt sentralstyre. FO-Studentenes sentralstyre er satt sammen av seks verv som skal fylles hvert år på årsmøte. De som blir valgt innehar vervet i ett år. 

Bilde av FO-Studentenes leder 2023.

Først ut var valg av leder. Maren Vieth Mildestvedt har tidligere erfaring fra å være leder av FO-Studentene i Lillehammer og er nåværende studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer. På årsmøtet ble hun valgt som leder av FO-Studentene i 2023. Maren studerer sosialt arbeid ved HINN Lillehammer og skal lede FO-Studentene sammen med nyvalgt nestleder Arez Sharif.

Arez er aktiv i FO-Studentene i Sogndal og årsmøtet var hans første møte med FO-Studentene sentralt. I motsetning til leder, som er tredjeårsstudent, er Arez førsteårsstudent ved bachelor i barnevern. 

Endringer i sentralstyret

Samtlige studentrepresentanter i profesjonsråd og Velferdsviterutvalg er nye i FO-Studentene sentralt.

Milica Milosevic, studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer, og Oda Gravdal Ulriksen, studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger, er 1.årsstudenter og brukte årsmøtet til å lære mest mulig av sentralstyret og årsmøtedeltakerne.

Bilde av tre FO-Studenter som har tatt på seg verv.

Lars Esborg, studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere, sitter som styremedlem i FO-Studentene Grimstad og går med det i fotsporene til hans forgjenger, Johanna Elisabeth Fevang, nåværende studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere, som også startet sitt engasjement i FO-Studentene i Grimstad.

Den siste plassen i sentralstyret ble fylt av Desiree Nylende, studentrepresentant i Velferdsviterutvalget, som er på sitt andre år av en bachelor i arbeids- og velferdsfag. Det er i dag kun et studiested som har bachelor i arbeids- og velferdsfag, med et kull på 40 studenter per år.

Dermed har FO-Studentene et fulltallig sentralstyre som starter opp på nyåret med å ta fatt på de ulike problemstillingene som ble drøftet på årsmøtet. Likevel blir det ikke en rolig start for valgkomiteen i år heller, for FO-Studentene vedtok på årsmøtet å utvide sentralstyret med et syvende verv.

Det syvende vervet skal fylles av en kommunikasjonsansvarlig, som vil ha ansvar for å synliggjøre og fronte FO-Studentene på sosiale medier. Vervet blir utlyst i januar. 

SE MER: FO-Studentene på Instagram 
SE MER: FO-Studentene på Facebook