Vernepleierstudenter fra NTNU har uttalt seg om bekymringsverdige forhold rundt fagforløpet ved utdanningsinstitusjonen. Resultatene fra studiebarometeret viser at NTNUs vernepleierutdanning skåret lavere enn gjennomsnittet på alle punkter. Studentene forteller at det finnes gode forelesere, men de dårlige forholdene blir historisk verre og er overhengende.  

Dessuten beskriver de noen eksempler på dårlige forhold som blir opplevd om og om igjen både av tidligere og nye studenter. Studentene forteller om opplevelser under muntlige eksamener der de følte seg sjikanert. Mangel på viktige tema innenfor yrket som blant annet miljøterapi, autisme og utagering.   

Derimot meddeler NTNU om at de bruker et kvalitetssystem for å forbedre kvaliteten i utdannelsen, dette innebærer blant annet studenters tilbakemeldinger via referansegrupper, evalueringsskjema og studiebarometers resultat. De anonyme studentene meddeler om at de har forsøkt å gi beskjed gjennom referansegrupper, tillitsvalgte og direkte til faglærerne, men responsen virker nedlatende og bortforklarende. Kulturen for frykt for å si ifra har spredd seg på tvers av kullene står det videre.  

FO-Studentene krever:  

  • Å inkludere studentenes mening i sitt kvalitetssikringssystem  
  • Anonymisering av kvalitetssikringssystem på grunn av rykte om fryktspredning blant studentene  
  • Medmenneskeligheten som behøves i sosialt arbeid, skal bli vist som eksempel fra faglærere og sensorer