Bilde av to barnevernspedagoger som sitter på et gulv og leker med et barn.
USIKKER PÅ VEIEN VIDERE: Karrierekvelden kan hjelpe deg som barnevernspedagogstudent å velge hvor du skal søke jobb etter endt bachelor.

14. februar kl. 18.00 arrangerer FO-Studentene årets første karrierekveld, denne gangen for barnevernspedagogstudenter. Tidligere har det blitt arrangert to karrierekvelder, da for sosionom- og vernepleierstudenter, med godt oppmøte og positive tilbakemeldinger. 

Formålet med karrierekveldene er å gi et innblikk i hva som venter studentene i overgangen fra studie til arbeid, ettersom mange studenter kjenner på en usikkerhet rundt jobbsøking og videre muligheter. 

På karrierekvelden for barnevernspedagogstudenter vil man få høre om arbeidshverdagen til barnevernspedagoger som jobber på skole, i barnevernet, på barnevernsinstitusjon og i barnehage.

Karrierekvelden skal prøve å gi deg gode svar på blant annet:

  • Hva gjør en barnevernspedagog?
  • Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for en barnevernspedagog?
  • Hvem samarbeider barnevernspedagoger med?
  • Hvordan ivareta seg selv som ny arbeidstaker?
  • Hva er viktig å huske på i overgangen fra studie til arbeid? 

Karrierekvelden er relevant for deg som er medlem i FO og studerer til å bli barnevernspedagog, eller som skal jobbe/ha praksis på skole, i barnevernet, på barnevernsintitusjon eller i barnehage. Det er gratis å delta. 

Finn arrangementet her: Hvor kan barnevernspedagoger jobbe?

Meld deg på ved å sende e-post til: post@fostudentene.no