Bilde av FOs og FO-Studentenes deltaker som snakker med et medlem etter studentkonferansen
GJENTAR FJORÅRETS SUKSESS: Fjorårets studentkonferanse handlet om vold og trusler, og ventelisten for å delta var lang. Mimmi Kvisvik (f.v. bak) snakket om hvordan FO arbeider med vold og trusler på konferansen, og var imponert over studentenes engasjement.

Gjennom konferansen ønsker FO-Studentene å forberede studenter på praksissjokket og hva som venter en i arbeidslivet.

Det har blitt satt sammen et spennende program, som blant annet vil gi deg svar på:

  • Hvordan går man praktisk frem for å mekle i en konflikt?
  • Hvordan møter hjelpeapparatet mennesker som selger eller har solgt sex?
  • Hvilke yrkesetiske dilemma vil man stå i på jobb og hva trenger man for å løse disse?
  • Hvordan kan man møte irregulære migranter og hva er sosialarbeiderens rolle i møte med irregulære migranter?

LES MER: De skal ut i Norges farligste jobber.

FOs studentkonferanse er en gratis, engasjerende og underholdende helg fylt med faglig og sosialt innhold.

Deltakelse er aktuelt for deg som studerer til å bli barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter.

Interessert i å delta? Påmelding sendes til post@fostudentene.no innen 29. august.

SE OGSÅ: Facebook-arrangementet.