FO-Studentene har offentlige uttalelser om aktuelle politiske saker som vedtas av landstinget. Uttalelsene kan benyttes av alle FO-Studenter og det oppfordres til å aktivt benytte uttalelser for å drive politisk påvirkningsarbeid både sentralt og lokalt. SST og lokallag kan vedta egne uttalelser. Det skal fremkomme av uttalelsen om den er vedtatt på sentralt eller lokalt nivå. Alle uttalelser skal rette seg etter FO-Studentenes politiske program. På denne siden finner du FO-Studentenes uttalelser.

 

skriver notater