Overenskomster HSH/HUK området

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for virksomheter,  Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for utdanning andre kulturinstitusjoner. Hvis du er i tvil om hvilke overenkomst ditt arbeidssted tilører så ta kontakt med tillitsvalg for FO der du jobber.

Det er to lønns system innenfor HUK området. Minstelønnsystem som vil si at du har en årslønn på x antall tusen i året og lønnstrinnsystem som vil si at er plassert i stillinskode, lønnsramme og lønnstrinn. Det vil si at de som har en årslønn fyller bare ut feltene Nåværende lønnsstrinn/ årslønn og Krav lønnstrinn/ årslønn.