Odd Egil Sumstad er utdannet barnevernspedagog, og for ham var det aldri noen tvil om å bli medlem i FO. Nå deler han mer enn gjerne kunnskapen og kompetansen han har fått gjennom FO med andre. Foto:
DELEVILLIG: Odd Egil Sumstad er utdannet barnevernspedagog, og for ham var det aldri noen tvil om å bli medlem i FO. Nå deler han mer enn gjerne kunnskapen og kompetansen han har fått gjennom FO med andre. Foto: Ole Ekker

5 KJAPPE 

Hvem: Odd Egil Sumstad (37).
Jobber: Miljøterapeut i Omsorgsenheten i Trondheim.
Har vært FO-medlem siden: 2018.
Er med i FO fordi: Jeg er utdannet barnevernspedagog, og FO er et naturlig valg for meg. 
Brenner for: At alle medlemmene våre skal bli hørt og føle at de har en tillitsvalgt å oppsøke dersom de har behov for bistand, hjelp eller noen å prate med. FO er en flott og trygg organisasjon, og jobber aktivt for at vi skal få bedre vilkår, men for meg handler det først og fremst om å møte mennesket, kollegaen og være et bindeledd mellom arbeidsplassen og ledelsen. 

Hvordan snakker du om fagorganisering på arbeidsplassen?
– Først og fremst kartlegger jeg hvem som er medlem av FO, og hvem som ikke er det. Dersom noen av kollegaene mine er medlem av andre foreninger, må jeg respektere det. Det skader likevel ikke å spørre «hvorfor er du ikke medlem av FO da?». 

Jobber du som sosialarbeider, er FO det beste alternativet, og som medlem har du tilgang på en rekke fordeler. Fra høsten 2023 har du blant annet mulighet til å få juridisk og faglig bistand gjennom FO. I tillegg til gode bank- og forsikringsordninger, har FO også en rekke stipender du kan søke på. Den største fordelen er likevel den jobben som gjøres hver dag av FOs mange ansatte og tillitsvalgte overalt i Norge for at du, som medlem av FO, skal få bedre lønn og arbeidsforhold.

Hva er dine beste tips til kollegaverving? 
– Å verve medlemmer til FO er egentlig ganske enkelt. Det er ikke uten grunn at FO er Norges største fagforening for sosialarbeidere, og at medlemsveksten fortsetter hvert år! 

En viktig faktor for å verve nye medlemmer er å formidle informasjon. Hva er FO, og hvorfor er det så viktig å være organisert? Dette er spørsmål jeg selv stiller når jeg prater med kollegaer som ikke er medlemmer av FO. Jeg føler meg trygg i rollen som plasstillitsvalgt og har lært mye gjennom kursing fra FO. Det er flott å kunne dele denne kunnskapen og kompetansen med kollegaer. 

Hvorfor er det viktig å få flere til å bli med i FO?
– Vi står sterkere sammen, og jo flere vi er, desto høyere høres stemmen vår utad. Fellesskapet i FO er stort og verdien av å være en del av dette fellesskapet gagner også det enkelte individ. For meg handler det også om yrkesstolthet. Jeg er et stolt medlem av FO og det er også noe jeg formidler ut til de jeg er plasstillitsvalgt for.  

– Å verve medlemmer til FO er egentlig ganske enkelt, synes plasstillitsvalgt Odd Egil Sumstad.