Caroline
STYRKE I SAMHOLD: – Jo flere vi er, jo sterkere står vi både nasjonalt, lokalt og på hver enkelt arbeidsplass, er Carolines erfaring. Foto: Andreas Winter

5 KJAPPE 

Hvem: Caroline Vatnehol Løvik (25). 
Jobber som: Barnevernspedagog ved Ecura Bo og Habilitering i Molde.  
Har vært FO-medlem siden: Jeg ble ferdigutdannet for tre år siden.  
Er med i FO fordi: Jeg ønsker å ha en trygghet og noen å støtte meg på i arbeidslivet.
Brenner for: At det skal være lik praksis for alle og at sosialarbeidere skal få rettferdig behandling.  

Hvordan snakker du om fagorganisering på arbeidsplassen?  

– Vi som har vakt samtidig er gjerne sammen 24/7, så da dukker det ofte opp settinger hvor det er naturlig å snakke om arbeidsforhold eller fagpolitiske spørsmål. Og så er det gull verdt å nevne FO hvis noen klager over noe på arbeidsplassen eller tar opp ting rundt arbeidsforholdet som de er uenige i.  

Da spør jeg først om de er fagorganisert, og hvis svaret er nei, forteller jeg litt om hvor viktig jeg synes det er å ha den tryggheten. Skulle behovet melde seg, er det kjempeviktig å ha et sted å vende seg for å få hjelp. Det kan dreie seg om alt fra vold og aggresjon fra en bruker til trakassering av en kollega eller forskjellsbehandling fra ledelsen. FO vet råd!  

Hva er dine beste tips til kollegaverving?  

– Jeg opplever som oftest at folk blir gira. De fleste uorganiserte jeg snakker med er positive til å bli med i FO, så et generelt tips er at det i alle fall ikke skader å spørre. 

Jeg tror det er viktig å ufarliggjøre det litt og få den du snakker med til å forstå at en fagforening er like god å ha i hverdagslige situasjoner som ved mer alvorlige hendelser. For det trenger ikke bare å være sistnevnte som gjør at man kontakter FO. De hjelper deg også hvis du har fått en kontrakt du ikke helt forstår eller hvis du har spørsmål rundt lønn. Skulle du ha behov for råd eller veiledning, så er de der – uansett. Jeg har selv hatt behov for bistand fra FO og fikk da kjempegod hjelp.  

Et annet tips er å vise kollegaene dine at du er tilgjengelig hvis de er nysgjerrige på FO. Selv har jeg planer om å legge ut en Teams-lenke på intranettet vårt og si at de som er interesserte gjerne kan ta kontakt med meg for å høre mer.  

Hvorfor er det viktig å få flere til å bli med i FO? 

– Jo flere vi er, jo sterkere står vi – både nasjonalt, lokalt og på hver enkelt arbeidsplass. For meg er det helt naturlig å være fagorganisert, og jeg blir nesten litt sjokkert når jeg snakker med folk som ikke er det. Men man må jo først bli bevisst på hvor viktig det er, da. Selv skjønte jeg det under utdannelsen, da FO kom på besøk på skolen. De fikk meg til å innse hvor viktig det er at vi får rettighetene våre på plass.