SPRER STÆSJ: – På et pizzamøtet vi arrangerte, la jeg igjen servietter med QR-kode til FOs innmeldingsside. Jeg kan ikke si sikkert om det var på grunn av serviettene, men uka etter fikk vi to nye medlemmer fra avdelingen, forteller Kristoffer Nicolaysen. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab
SPRER STÆSJ: – På et pizzamøtet vi arrangerte, la jeg igjen servietter med QR-kode til FOs innmeldingsside. Jeg kan ikke si sikkert om det var på grunn av serviettene, men uka etter fikk vi to nye medlemmer fra avdelingen, forteller Kristoffer Nicolaysen. Foto: Jan Tore Eriksen/NewsLab

5 KJAPPE 

Hvem: Kristoffer Nicolaysen (29)
Jobber: Vernepleier på akuttpsykiatrisk og mottak ved St. Olavs hospital i Trondheim. Har vært FO-medlem siden: Desember 2021.
Er med i FO fordi: De er et profesjonsforbund som er opptatt av meg som vernepleier. 
Brenner for/fanesak: Et større fokus på hva de sosialfaglige kan bidra med på sykehus.

Hvordan snakker du om fagorganisering på arbeidsplassen? 

– St. Olavs hospital er spredd over hele sørdelen av Trøndelag, det er dermed ingen stor felles kantine der jeg kan sette meg med nye mennesker og fortelle om FO. Men jeg nevner FO i løpet av dagen for dem det er relevant for, og ellers inviterer jeg til informasjonsmøter med pizza på de ulike avdelingene på sykehuset. Det er ikke alltid at jeg verver folk direkte, men ved å gi info og snakke varmt om FO, begynner snøballen å rulle. 

– Når jeg forteller om FO, ser jeg alltid an personen jeg snakker med. Jeg pleier å spørre om hva de er opptatt av, for da vet jeg hvordan jeg skal snakke om FO.

Hva er dine beste tips til kollegaverving? 

– Mitt beste tips er å møte folk der de er. Ulike mennesker har ulik motivasjon for å bli medlem, så det gjelder å prøve å finne ut hvem de er og hva de er opptatt av. Det er et spekter, men grovt sett kan folk deles i tre grupper: De som er mest opptatt av problemstillinger på egen arbeidsplass, de som er mest opptatt av det fagpolitiske, og de som er mest opptatt av de store sosialfaglige linjene regionalt og nasjonalt. Uten at dette er en fasit med klare grenser, men det gir en indikasjon.

De som er mest opptatt av det fagpolitiske eller sosialfaglige, kan du ikke møte på samme måte som de som er mest opptatt av forholdene på egen arbeidsplass, som lønn og vaktordninger. Hvis jeg for eksempel møter en som snakker mye om at det er behov for flere sosialfaglige i psykiatrien, er det ikke noen hensikt å snakke om lønn og arbeidsvilkår, da er det viktigere å snakke om hva FO gjør for sosialfaglige i psykiatrien.

Det er også viktig å være synlig. Få ut stæsj og profilartikler som drops, kjærlighet på pinne og penner. Jeg har en egen veske med alt jeg trenger for tillitsvalgtarbeid, der det til enhver tid ligger en tre-liters pose med FO-stæsj. Jeg legger litt drops her og litt drops der. Ser jeg at det mangler en musematte, legger jeg igjen en FO-musematte, mangler det penner, legger jeg igjen FO-penner. På den måten verver vi flere, og viser at vi er synlige og aktive. Det styrker oss overfor arbeidsgiver, og også administrativt og politisk.

Hvorfor er det viktig å få flere til å bli med i FO?

– Å kunne si at jeg har 500 bak meg, har mer styrke enn 50. Jo flere som er med, jo bredere blir synspunktene på fagfeltet vårt. Jo flere vi er, desto mer kan vi få til, og jo flere vi er, desto flere gagner vi.