Årsmøte

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

Avdelingsstyret skal innkalle til årsmøtet med minst 6 ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må sende dette innen 15 februar til: post@vestfoldogtelemark.fo.no

Påmeldingsfrist før 27. februar.

 

Avdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Faste representanter som ikke kan møte, må selv melde fra til sin vararepresentant, slik at denne kan møte i ditt sted, med alle rettigheter. Medlemmer av styret, representantskapet og styrets faste råd og utvalg, jf. vedtektene, har rett på tjenestefri med lønn (permisjon) etter hovedavtalen for å delta på årsmøte, se innkallingen for nærmere informasjon. 

Innkallingen er sendt i word og i pdf, samt lagt ut på avdelingens hjemmeside https://www.fo.no/medlems-og-klubbnytt/innkalling-til-arsmote-2024-article16344-2383.html og på FO Vestfold og Telemarks facebookside.  

 

Last ned inkallingsbrevet her. (PDF, 72KB)