Ledermedlem? Få gratis rådgivningstime på Modum bad

FO har inngått en avtale med Modum Bad om forebyggende kurs- og rådgivningstjenester for sine ledermedlemmer med personalansvar. Tilbudet er populært og FO har derfor utvidet avtalen med 10 ekstra rådgivningsdager for medlemmene våre.

Rådgivningssamtale: Livsmestring og god arbeidshelse

Gjennom samtale med en erfaren fagperson og veileder kan du få hjelp til å forstå vanskelige sitasjoner og se ressurser og mestringsstrategier som kan brukes til å møte utfordringene.

FO har forhåndsbestilt samtaledager på Modum Bad. Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.

Les mer og book time


SE OGSÅ: Her er dine medlemsfordeler

Hvorfor rådgivning?  

Å arbeide som helse- og sosialarbeider er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Formålet med tilbudet er å sikre FO sine ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid. 

Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær. Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.

Det er gratis å benytte seg av rådgivningstjenester på Modum Bad.

LES MER: Kurs for FO-medlemmer

Se dine medlemsfordeler