Dersom du ikke ønsker advokatforsikringen må du reservere deg innen 15.september via lenken under. Dette gjelder ikke studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer.

Reserver deg her

Er du pensjonist og ønsker forsikringen kan du bestille den vi lenken under.

Jeg er pensjonistmedlem og ønsker forsikringen

Studentmedlemmer har forsikringen som en del av sitt medlemsskap og trenger ikke foreta seg noe. Du betaler fortsatt 250 kroner i semesteret, men får nå fri tilgang på advokathjelp gjennom studieløpet.

Se FO og HELP sitt webinar om advokatforsikringen:

 

Med advokatforsikring får du:

  • Ubegrenset juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen rettsområdene som er dekket av forsikringen.
  • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.*
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske kontrakter, samt advokathjelp i forbindelse med opprettelse av kontrakter.
  • Husstandsdekning for deg som medlem, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

* For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 3 000 kroner. Se fullstendige vilkår her.

Spørsmål om forsikringen
Har du spørsmål om forsikringen ta kontakt med HELP på telefon 22 99 99 99, eller send en e-post til post@help.no. Åpningstider mandag-fredag 08.30-16.30.