Hva kan det søkes til:

  • Videre-, master- og doktorgradsutdanning (herunder utarbeidelse av Phd-søknad) som gir studiepoeng. 

Hvem kan søke:

  • Det er kun yrkesaktive medlemmer som kan søke stipend. Før du søker stipend er det lurt å sjekke om du er registrert med riktig arbeidsgiver på min side.

Begrensninger: 

  • Medlemmer som har mottatt stipend kan ikke søke om nytt stipend før etter tre år. 
  • Medlemmer kan ikke søke om stipend til samme utdanning flere ganger.
  • Søker må ha fått plass eller være i studieløpet for å motta stipend.
  • Utdanninger som ikke gir studiepoeng, kvalifiserer ikke til stipendet. 

Utbetalingskriterier:

  • Dokumentasjon som må legges ved fremkommer av søknadsskjema.

Dette skjemaet benyttes for å søke om FO-stipendet, skjemaet må fylles ut digitalt.

Medlemsinformasjon

Hva søker du stipend til?

Har du problemer med å benytte skjemaet kontakt Jonas Semmerud på jonas@fo.no.