FOs reisestipend til internasjonalt solidaritetsarbeid tildeles tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å engasjere seg i et av FOs internasjonale solidaritetsprosjekt gjennom Norsk Folkehjelp, FOKUS eller FO sitt felles samarbeidsprosjekt i Palestina. De som mottar reisestipend skal, sammen med delegater, ambassadører og representanter for det enkelte prosjekt, bidra til at prosjektene og samarbeidet gjøres kjent i organisasjonen. 

Reisestipend til internasjonalt solidaritetsarbeid kan benyttes til å dekke utgifter knyttet til reiser, informasjons- og møtevirksomhet og utveksling som følger av deltakelse i arbeid og oppfølging av et av FOs tre solidaritetsprosjekt.

Utlysning av stipend blir kunngjort på FOs nettsider. 

Dersom du får innvilget stipend må det gå tre år før du kan søke på nytt. 

Stipendet gis ikke til dekning av studentopphold i utlandet, for eksempel praksisopphold.  

Stipendet gis heller ikke til dekning av deltakelse på kurs eller konferanser.  

 

Har du spørsmål?  

Ta kontakt med seniorrådgiver Allis Aresdatter. 

Tlf:  910 08 107

Epost: allis.aresdatter@fo.no