Reisestipendet kan brukes til å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid, studietur eller andre tiltak som styrker FOs internasjonale solidaritetsarbeid.

Stipendet er først og fremst ment som et håndslag fra FO for å gjøre aktivitetene mulig, og gir ikke full finansiering. Det er mulig å få inntil 10 000 kr i stipend.

Formålet er å styrke engasjementet for internasjonalt solidaritetsarbeid i FO. Det er derfor ønskelig at stipendmottakerne synliggjør tiltaket gjennom sosiale medier, møter i egen klubb eller fylkesavdeling.

Søknad om støtte behandles to ganger årlig. Søknadsfristene er 1. juni og 1. desember.

Dersom du får innvilget stipend må det gå tre år før du kan søke på nytt. Det gis ikke stipend til å dekke studentopphold i utlandet, for eksempel praksisopphold.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Allis Aresdatter.

Tlf:  910 08 107

Epost: allis.aresdatter@fo.no