Dark Overlay
FO Vestfold

FO Vestfold

FO Vestfold har i underkant av 1000 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Vestfolds hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).