Avdelingskontoret er til daglig betjent av leder Hilde Slotnes, nestleder Elin Lindberg Kjeldsen, avdelingssekretær Eilen Lura Sjursen og avdelingssekretær Thomas Rasmussen, enten vi er fysisk tilgjengelige på kontor eller kun kan nås via andre kanaler.

Vi har en telefonløsning med et hovednummer til FO Rogaland: 51 50 02 45. Dette fungerer som vårt sentralbord. Når dere ringer dette nummeret vil anropet kunne "plukkes opp" av Hilde, Elin, Eilen eller Thomas, og vi kan dessuten enkelt sette over samtaler til hverandre.
Så dersom dere vil ha tak i avdelingskontoret generelt, og ikke nødvendigvis én av oss spesielt, er det absolutt å foretrekke at dere bruker det nummeret.

Likeledes ønsker vi at dere primært bruker post@rogaland.fo.no som e-postadresse ved henvendelser til avdelingskontoret, da e-post til denne adressen går til alle fire som betjener kontoret.

Besøksadressen til hovedkontoret er: Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22.
I tillegg har vi kontor i Haugesund: Haraldsgt. 177.
Ved evt. besøk er det for begge kontorene nødvendig å ta kontakt på forhånd for å sjekke at vi faktisk er til stede og har ledig tid.

Alle på avdelingskontoret jobber delvis fra hjemmekontor, men er selvfølgelig tilgjengelig på telefon, e-post og digitale plattformer.

For ordens skyld, slik ser det pr. i dag ut på kontaktfronten til avdelingskontoret i FO Rogaland:

FO Rogaland
Tlf.: 51 50 02 45
E-post: post@rogaland.fo.no
Web: www.fo.no/rogaland


Leder Hilde SlotnesHilde 2024
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 478 83 497
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: hilde.slotnes@fo.no
Nestleder Elin Lindberg Kjeldsen Elin Lindberg Kjeldsen
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 901 17 864  
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: elin.lindberg.kjeldsen@fo.no
Avdelingssekretær Eilen Lura Sjursen                                Eilen Lura Sjursen
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 918 10 461
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: eilen.lura.sjursen@fo.no 

 

 

Avdelingssekretær Thomas RasmussenThomas
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 915 67 573 
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: thomas.rasmussen@fo.no