Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene og består av valgte representanter fra klubber samt avdelingsstyret. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. 

Representantskapet er her sortert etter tariffområde, med kommunesektoren (KS) først og deretter Staten, Spekter, Virke, NHO/Private og med styret til slutt.

For e-postadresse må du klikke på "e-post" ved siden av navnet til den du vil kontakte.
(For annen kontaktinfo kan du søke under menypunktet "Finn din tillitsvalgte".)

Protokoller fra representantskapets møter finner du her.

Representant fra:

Navn:

E-post:

Stavanger kommune

Pernille Aamodt Nessa

e-post

Stavanger kommune

Sindre Immerstein

e-post

Stavanger kommune

Ester Pollard Søiland

e-post

Stavanger kommune

Else Fjogstad

e-post

Stavanger kommune

Kine Norland Wedø

e-post

Stavanger kommune

Ane Kleppe

e-post

Stavanger kommune

Kjell Ross M. Jenssen

e-post

Stavanger kommune

Nina Aasland

e-post

Stavanger kommune

Kjartan Omdal Bredal

e-post

Stavanger kommune

Marianne Hana

e-post

Sandnes kommune

Kjersti Mikkelsen Vere

e-post

Sandnes kommune

Maria Geirmo

e-post

Sandnes kommune

Anne Mari Helgø Swan-Rørvik

e-post

Sandnes kommune

Birthe Skaar

e-post

Sandnes kommune

Camilla Kjemhus

e-post

Karmøy kommune

Hege Braseth

e-post

Karmøy kommune

Julie Dagsland

e-post

Karmøy kommune

Anne Marit Knutsen

e-post

Haugesund kommune

Gro Oldeide

e-post

Haugesund kommune

Linda Høyland

e-post


Haugesund kommune
 
Ida Hjørnevik e-post

Sola kommune

Linn-Christin Stokke

e-post

Sola kommune

Hege Belden Guldhav

e-post

Randaberg kommune

Liv Steine

e-post

Randaberg kommune

Aina Li Haaland e-post

Tysvær kommune

Katrine Stakland

e-post

Tysvær kommune

Marie Vatnaland

e-post

Time kommune

Marilyn P. Kristiansen

e-post

Time kommune

Lise Eskeland

e-post

Eigersund kommune

Merethe Håvarstein

e-post

Eigersund kommune

Anna Kristine Hetland e-post

Klepp kommune

John Brigt Hope

e-post

Klepp kommune

Ann Kristin Straume

e-post

Hå kommune

Lillian Holmen Lancaster

e-post

Hå kommune

Henriette Ness Vold

e-post

Strand kommune

Tor Svein Aarhaug

e-post

Gjesdal kommune

 

e-post

Gjesdal kommune

Gøril Haaland

e-post

Vindafjord kommune

Sunniva Tveit Gregersen

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Kjetil Gonsholt

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Merete Kluken

e-post

Krisesenter Vest IKS
 
Elisabeth Brekkå e-post

Staten, Bufetat Fonna

Randi Mortveit

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Cecilie Johnsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Pål Storerud

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Nina Knudsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Reinert Botten

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Wenche Rage

e-post


Staten, Kriminalomsorgen

Trude Tellefsen Cantzler e-post


Staten, Kriminalomsorgen


 

e-post
Staten, Fylkesmannen


Trine Olsen

e-post
Staten, NAV Ingrid Valde


e-post

Staten, UiS

Linda Elisabeth Bjørknes

e-post

Staten, UiS

Elisabeth Enoksen

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Svanhild Reve

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Ottar Svela

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Anne May Tuntland Melby

e-post

Spekter, Helse Fonna

Silje Thune Lien

e-post

Spekter, Helse Fonna

Anita Wiestad e-post

Virke, Josephinestiftelsen

Carolina Figved (permisjon)

e-post

Virke, Rogaland A-senter

Margrethe Stubhaug Svanes

e-post

Virke, Haugaland A-senter

Trine Rommetveit

e-post

Virke, CRUX Hjem Solstrand 

Ingvild Teigland Didriksen

e-post

Virke, CRUX  Oppvekst Institusjon

Margrethe Ådnanes e-post

Virke, VID vitenskaplige høgskole

Ulf Berge

e-post

Virke, Kirkens Familievernkontor

Jeanette Braut Svendsen

e-post

Privat u/TA, Team Olivia BoHab

Andrea Molaug e-post
Pensjonistrepresentant, sørfylket
 
  e-post
Pensjonistrepresentant, nordfylket
 
  e-post

Styret, leder

Hilde Slotnes

e-post

Styret, nestleder

Elin Lindberg Kjeldsen

e-post

Styret, fylkessekretær

Ivar Kvadsheim

e-post

Styret, fylkessekretær
 
Jannicke Larsen e-post

Styret/AU-medlem

Karl Hans Braut

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - B

Åshild Jacobsen

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - S

Gro Merete Sikveland

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig -V

Hanne Line Wærness

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-B

Pål Storerud  e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-S

Pernille Aamodt Nessa

e-post

Styret, styremedlem + vara PFA-V

Jorunn Sørlund

e-post

Styret, styremedlem

Eilen Lura Sjursen

e-post

Styret, varamedlem

Marilyn P. Kristiansen

e-post

Styret, varamedlem

Thomas Rasmussen

e-post

Styret, varamedlem

Anna Rugland

e-post

Styret, varamedlem, 1. LS-vara
 
Kjersti Selsås e-post
Styret, varamedlem, 2. LS-vara
 
Harriet Ramstad Hove e-post

Styret, repr. FO-S

Gard Dyrset e-post

Styret, vararepr. FO-S (VID) u/s

Karina Myrhaugen

e-post

Styret, ekstrarepr. FO-S () u/s

 

e-post