Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene og består av valgte representanter fra klubber samt avdelingsstyret. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. 

Representantskapet er her sortert etter tariffområde, med kommunesektoren (KS) først og deretter Staten, Spekter, Virke, NHO/Private og med styret til slutt.

For e-postadresse må du klikke på "e-post" ved siden av navnet til den du vil kontakte.
(For annen kontaktinfo kan du søke under menypunktet "Finn din tillitsvalgte".)

Representant fra:

Navn:

E-post:

Stavanger kommune

Pernille Aamodt Nessa

e-post

Stavanger kommune

Sindre Immerstein

e-post

Stavanger kommune

Ester Pollard Søiland

e-post

Stavanger kommune

Marit Kristin Vigre

e-post

Stavanger kommune

 

e-post

Stavanger kommune

 

e-post

Stavanger kommune

Kjell Ross M. Jenssen

e-post

Stavanger kommune

Ole Henrik Kråkenes

e-post

Stavanger kommune

Kjartan Omdal Bredal

e-post

Stavanger kommune

 

e-post

Sandnes kommune

Kjersti Mikkelsen Vere

e-post

Sandnes kommune

Maria Geirmo

e-post

Sandnes kommune

Anne Mari Helgø Swan-Rørvik

e-post

Sandnes kommune

Birthe Skaar

e-post

Sandnes kommune

Camilla Kjemhus

e-post

Karmøy kommune

Hege Braseth

e-post

Karmøy kommune

Julie Dagsland

e-post

Karmøy kommune

Anne Marit Knutsen

e-post

Haugesund kommune

Thomas Rasmussen

e-post

Haugesund kommune

 

e-post

Haugesund kommune

  e-post

Sola kommune

Linn-Christin Stokke

e-post

Sola kommune

Hege Belden Guldhav

e-post

Randaberg kommune

Liv Steine

e-post

Randaberg kommune

Aina Li Haaland e-post

Tysvær kommune

Harriet Ramstad Hove

e-post

Tysvær kommune

Marie Vatnaland

e-post

Time kommune

Marilyn P. Kristiansen

e-post

Time kommune

 

e-post

Eigersund kommune

Merethe Håvarstein

e-post

Eigersund kommune

Anna Kristine Hetland e-post

Klepp kommune

John Brigt Hope

e-post

Klepp kommune

Ann Kristin Straume

e-post

Hå kommune

Lillian Holmen Lancaster

e-post

Hå kommune

Henriette Ness Vold

e-post

Strand kommune

Tor Svein Aarhaug

e-post

Gjesdal kommune

 

e-post

Gjesdal kommune

Gøril Haaland

e-post

Vindafjord kommune

Sunniva Tveit Gregersen

e-post

Finnøy kommune

Olaug Høgetveit e-post

Rogaland Fylkeskommune

Kjetil Gonsholt

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Merete Kluken

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Torill Karethe Kallevik

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Cecilie Johnsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Pål Storerud

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Nina Knudsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Merete Gulliksen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Jane Byrkjedal

e-post

Staten, Kriminalomsorgen

Kjersti Selsås e-post

Staten, Kriminalomsorgen

Henriette Braut Brunes

e-post
Staten, Fylkesmannen

Gunn Idland

e-post
Staten, NAV  

e-post

Staten, UiS

Linda Elisabeth Bjørknes

e-post

Staten, UiS

Joakim Jiri Haaland

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Svanhild Reve

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Ottar Svela

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Anita Hitsøy

e-post

Spekter, Helse Fonna

Mari Haugen Jordal

e-post

Spekter, Helse Fonna

Kristin Svendsbø e-post

Virke, Josephinestiftelsen

Carolina Figved

e-post

Virke, Rogaland A-senter

Gunvor Grødem Aamodt

e-post

Virke, Haugaland A-senter

Randi Nuland

e-post

Virke, CRUX Solstrand barnevernsenter

Ingvild Teigland Didriksen

e-post

Virke, CRUX  Bokn Bufellesskap

Margrethe Ådnanes e-post

Virke, VID vitenskaplige høgskole

Ulf Berge

e-post

Virke, Jæren DPS

Aud Perly Undheim e-post

Virke, Kirkens Familievernkontor

Irmelin Sangolt Tjelflaat

e-post

NHO, Frelsesarmeens beh.senter

  e-post

NHO, Frelsesarmeen - Tryggheim

Kjell Bjarte Kringstad

e-post

NHO, Heimta (Ambea)

Else Fjogstad e-post

Styret, leder

Hilde Slotnes

e-post

Styret, nestleder, kasserer

Kari Marie Pedersen

e-post

Styret, fylkessekretær

Ivar Kvadsheim

e-post

Styret, styremedlem

Anne Kristin Maudal

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - B

Pål Storerud

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - S

Gro Merete Sikveland

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig -V

Hanne Line Wærness

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-B

Eilen Lura Sjursen e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-S

Henriette Braut Brunes

e-post

Styret, styremedlem + vara PFA-V

Jorunn Sørlund

e-post

Styret, styremedlem

Åshild Jacobsen

e-post

Styret, varamedlem

Gro Oldeide

e-post

Styret, varamedlem

Karl Hans Braut

e-post

Styret, varamedlem

Anna Rugland

e-post

Styret, Repr. FO-S, UiS

Eva Mari Solli

e-post

Styret, Repr. FO-S, UiS

Kristianne Fornebo

e-post

Styret, Repr. FO-S, VIDvh

 

e-post

Styret, Repr. FO-S, VIDvh

 

e-post


Organisasjonstillitsvalgt


Elin Lindberg Kjeldsen


e-post