Representantskapet er her sortert etter tariffområde, med kommunesektoren (KS) først og deretter Staten, Spekter, Virke, NHO/Private og med styret til slutt.

For e-postadresse må du klikke på "e-post" ved siden av navnet til den du vil kontakte.
(For annen kontaktinfo kan du søke under menypunktet "Finn din tillitsvalgte".)

Protokoller fra representantskapets møter finner du her.

Representant fra:

Navn:

E-post:

Stavanger kommune

Gro Helen Birkeland Blom

e-post

Stavanger kommune

Therese Hjelm

e-post

Stavanger kommune

Habiba Ali-Berge

e-post

Stavanger kommune

Inger Fuglestein

e-post

 

Stavanger kommune

Ester Pollard Søiland

e-post

Stavanger kommune

Britt Mari Sægrov

e-post

Stavanger kommune

Anita Myrnes

e-post

Stavanger kommune

Anna Marie Teilgård

e-post

Stavanger kommune

Marianne Blix

e-post

Stavanger kommune

Åsfrid Bårika Kollar Stangeland

e-post

Sandnes kommune

Hilde Thorsen Moss

e-post

Sandnes kommune

Irmelin Sætre

e-post

Sandnes kommune

Marie Ree Straumland

e-post

Sandnes kommune

Øyvind Røkenes

e-post

Sandnes kommune

Katrine Nese

e-post

Karmøy kommune

Katrine Robertsen

e-post

Karmøy kommune

Anne Marit Knutsen

e-post

Karmøy kommune

Jorunn Sørlund

e-post

Karmøy kommune

Ann-Mari Hovdastad Sætre

e-post

Haugesund kommune

Anne Linn Sekkingstad

e-post

Haugesund kommune

Jacob Rasmussen

e-post

Haugesund kommune

Ayla Renate Lied

e-post

Haugesund kommune

Linda Høyland

e-post

Sola kommune

Linn-Christin Stokke

e-post

Sola kommune

Hege Belden Guldhav

e-post

Randaberg kommune

Aina Lie Haaland

e-post

Randaberg kommune

Mai Rebecca Smedmark

e-post

Tysvær kommune

Christine Berge Christiansen

e-post

Tysvær kommune

Marie Vatnaland

e-post

Time kommune

Inger Lise Larsen

e-post

Time kommune

Lise Eskeland

e-post

Eigersund kommune

Merethe Håvarstein

e-post

Eigersund kommune

Carina Larsen Hestnes

e-post

Sokndal kommune

Lene Dversnes

e-post

Klepp kommune

John Brigt Hope

e-post

Klepp kommune

Ann Kristin Straume

e-post

Hå kommune

Lillian Holmen Lancaster

e-post

Hå kommune

Gunvor Grødem Aamodt

e-post

Strand kommune

Marianne Cecilie Amdal

e-post

Gjesdal kommune

 

e-post

Gjesdal kommune

 

e-post

Bjerkreim kommune

Renate Omdal

e-post

Vindafjord kommune

Sunniva Tveit Gregersen

e-post

Sauda kommune

 

e-post

Hjelmeland kommune

Marie Kvame

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Kjetil Gonsholt

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Merete Kluken

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Linda Hagen

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Nina Haugseth Svendsbø

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Merete Gulliksen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Heidi Kjærstad

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Ann Evy Tveiten Leland

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Line Andorsen

e-post

Staten, Kriminalomsorgen

Karoline Aho

e-post

Staten, Statsforvalteren

Trine Olsen

e-post

Staten, NAV

Ingrid Valde

e-post

Staten, UiS

Yri Helene Ljosdal

e-post

Staten, UiS

Andreas Håheim

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Svanhild Reve

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Alex Collin

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Linda Knutsen

e-post

Spekter, Helse Fonna

Kristin Svendsbø

e-post

Spekter, Helse Fonna

Anita Wiestad

e-post

Virke, Josephinestiftelsen

Silje Lilledal-Sali

e-post

Virke, Haugaland A-senter

Signe-Malin Nordtveit Hop

e-post

Virke, Jæren DPS

Kenneth Flikkerud

 e-post

Virke, CRUX  Oppvekst Institusjon

Margrethe Ådnanes

e-post

Virke  CRUX Hjem/Solstrand

Kine Nesheim

e-post

Virke, VID vitenskaplige høgskole

 

e-post

Virke, Kirkens Familievernkontor

Jeanette Braut Svendsen

e-post

Virke, Pårørendesenteret i Stavanger

Preben Wolf

e-post

NHO, Team Olivia BoHab

Andrea Molaug

e-post

NHO, Human Care Ung AS

 

e-post

NHO, Aberia Ung

Teodor Oksholm

e-post

NHO, Frelsesarmeens Rusomsorg

Nikolai Erga

e-post

NHO, Frelsesarmeens Barne-/Fam.vern

Iselin Jansen

e-post

Pensjonistrepresentant, sørfylket

Else Karin Tvedt

e-post

Pensjonistrepresentant, nordfylket

Marit Bjørnestad

e-post

Styret, leder

Hilde Slotnes

e-post

Styret, nestleder

Elin Lindberg Kjeldsen

e-post

Styret, fylkessekretær

Eilen Lura Sjursen

e-post

Styret, fylkessekretær

Thomas Rasmussen

e-post

Styret, AU-medlem

Andrea Molaug

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig- B

Åshild Jacobsen

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig- S
2. LS-vara

Randi Mortveit

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig- V

Hanne Line Wærness

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-B

Irmelin Sætre

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-S

Carolina Ormazabal

e-post

Styret, styremedlem + vara PFA-V

Svanhild Reve

e-post

Styret, styremedlem

Karl Hans Braut

e-post

Styret, varamedlem

Karoline Aho

e-post

Styret, varamedlem

Line Andorsen

e-post

Styret, varamedlem

Anna Rugland

e-post

Styret, varamedlem, 1. LS-vara

Harriet Ramstad Hove

e-post

Styret, repr. FO-S

Ylva Scholze Arntzen

e-post

Styret, vararepr. FO-S (UiS) u/s

Magnus Volden

e-post

Styret, ekstrarepr. FO-S (VID) u/s

 

e-post