Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene og består av valgte representanter fra klubber samt avdelingsstyret. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. 

Representantskapet er her sortert etter tariffområde, med kommunesektoren (KS) først og deretter Staten, Spekter, Virke, NHO/Private og med styret til slutt.

For e-postadresse må du klikke på "e-post" ved siden av navnet til den du vil kontakte.
(For annen kontaktinfo kan du søke under menypunktet "Finn din tillitsvalgte".)

Protokoller fra representantskapets møter finner du her.

Representant fra:

Navn:

E-post:

Stavanger kommune

Åshild Jacobsen

e-post

Stavanger kommune

Cecilie Geitung Larsen

e-post

Stavanger kommune

Ester Pollard Søiland

e-post

Stavanger kommune

Else Fjogstad

e-post

Stavanger kommune

Øyvind Tjørhom Rønneberg

e-post

Stavanger kommune

Therese Hjelm

e-post

Stavanger kommune

Line Wallin

e-post

Stavanger kommune

Nina Aasland

e-post

Stavanger kommune

Kjartan Omdal Bredal

e-post

Stavanger kommune

Marianne Hana

e-post

Sandnes kommune

Kjersti Mikkelsen Vere

e-post

Sandnes kommune

Hilde Thorsen Moss

e-post

Sandnes kommune

Hilde Nilsen

e-post

Sandnes kommune

Birte Tjelhovd

e-post

Sandnes kommune

Hien Thi Tran Pedersen

e-post

Karmøy kommune

Julie Dagsland

e-post

Karmøy kommune

Anne Marit Knutsen

e-post

Karmøy kommune

Elisabeth Skjølingstad

e-post

Haugesund kommune

Gro Oldeide

e-post

Haugesund kommune

Jacob Rasmussen

e-post


Haugesund kommune
 
Andrea B. Sele e-post

Sola kommune

Linn-Christin Stokke

e-post

Sola kommune

Hege Belden Guldhav

e-post

Randaberg kommune

Liv Steine

e-post

Randaberg kommune

  e-post

Tysvær kommune

Christina Hansen

e-post

Tysvær kommune

Marie Vatnaland

e-post

Time kommune

Lene Bærheim Haldorsen

e-post

Time kommune

Lise Eskeland

e-post

Eigersund kommune

Merethe Håvarstein

e-post


Eigersund kommune

Anna Kristine Hetland e-post

Sokndal kommune
 
Anita Nesvåg e-post

Klepp kommune

John Brigt Hope

e-post

Klepp kommune

Ann Kristin Straume

e-post

Hå kommune

Lillian Holmen Lancaster

e-post

Hå kommune

Gunvor Grødem Aamodt

e-post

Strand kommune

Kirsti Albrethsen Utvik

e-post

Gjesdal kommune

Toril Stengårdsbakken

e-post

Gjesdal kommune

Cecilie Ekstrøm Berge

e-post

Vindafjord kommune

Sunniva Tveit Gregersen

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Kjetil Gonsholt

e-post

Rogaland Fylkeskommune

Merete Kluken

e-post

Krisesenter Vest IKS
 
Elisabeth Brekkå e-post

Staten, Bufetat Fonna

Randi Mortveit

e-post

Staten, Bufetat Fonna

Cecilie Johnsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Nina Knudsen

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Reinert Botten

e-post

Staten, Bufetat Stavanger

Wenche Rage

e-post

Staten, Bufetat Stavanger
 
Line Andorsen e-post


Staten, Kriminalomsorgen

  e-post


Staten, Kriminalomsorgen


Kjersti Selsås

e-post
Staten, Fylkesmannen


Trine Olsen

e-post
Staten, NAV Ingrid Valde


e-post

Staten, UiS

Linda Elisabeth Bjørknes

e-post

Staten, UiS

Siv Oltedal

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Svanhild Reve

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Ottar Svela

e-post

Spekter, Helse Stavanger

Anne May Tuntland Melby

e-post

Spekter, Helse Fonna

Kristin Svendsbø

e-post

Spekter, Helse Fonna

  e-post

Virke, Josephinestiftelsen

Silje Lilledal-Sali

e-post

Virke, Rogaland A-senter

Margrethe Stubhaug Svanes

e-post

Virke, Haugaland A-senter

Trine Rommetveit

e-post

Virke, Jæren DPS

Inga Hovda     e-post

Virke, CRUX Hjem Solstrand 

Ingvild Teigland Didriksen

e-post

Virke, CRUX  Oppvekst Institusjon

Margrethe Ådnanes e-post

Virke, VID vitenskaplige høgskole

Ulf Berge

e-post

Virke, Kirkens Familievernkontor

Jeanette Braut Svendsen

e-post

Virke, Pårørendesenteret i Stavanger

Preben Wolf e-post

Privat u/TA, Team Olivia BoHab

Andrea Molaug e-post
Pensjonistrepresentant, sørfylket
 
Kari Marie Pedersen e-post
Pensjonistrepresentant, nordfylket
 
  e-post

Styret, leder

Hilde Slotnes

e-post

Styret, nestleder

Elin Lindberg Kjeldsen

e-post

Styret, fylkessekretær

Ivar Kvadsheim

e-post

Styret, fylkessekretær
 
Jannicke Larsen e-post

Styret/AU-medlem

Karl Hans Braut

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - B

Åshild Jacobsen

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig - S

Gro Merete Sikveland
(permisjon til juli 21)

e-post

Styret, profesjonsfaglig ansvarlig -V

Hanne Line Wærness

e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-B

Pål Storerud  e-post

Styret, styremedlem+ vara PFA-S

Randi Mortveit

e-post

Styret, styremedlem + vara PFA-V

Jorunn Sørlund

e-post

Styret, styremedlem

Eilen Lura Sjursen

e-post

Styret, varamedlem

Thomas Rasmussen

e-post

Styret, varamedlem

Anna Rugland

e-post

Styret, varamedlem, 1. LS-vara
 
Kjersti Selsås e-post
Styret, varamedlem, 2. LS-vara
 
Harriet Ramstad Hove e-post

Styret, repr. FO-S

Gard Dyrset e-post

Styret, vararepr. FO-S (UiS) u/s

Marianne D. Haaland

e-post

Styret, ekstrarepr. FO-S () u/s

 

e-post