Noen av disse er åpne sider eller grupper, mens andre er organisert og administrert som lukkede/"private" grupper der du må søke godkjenning for å bli medlem:

FO Rogaland (åpen side, lik den gjerne!)
Tillitsvalgte i FO Rogaland ("privat" gruppe, kun for tillitsvalgte)

FO Stavanger ("privat" gruppe)
FO Sandnes ("privat" gruppe)
FO Haugaland (åpen side)
FO Haugaland styre/og andre ("privat" gruppe)
FO Haugesund kommune ("privat" gruppe)
FO Karmøy ("privat" gruppe)
FO Jæren og Dalane (offentlig gruppe)
FO Klepp (åpen side)
FO Hå (åpen side)
FO Sola (åpen side)
FO Gjesdal (offentlig gruppe)
FO Helse Stavanger (åpen side)
FO Helse Fonna ("privat" gruppe)

FO-Studentene v/UiS og VID (åpen side)