Instagram:
FO Rogaland på Instagram

Facebook:
Noen av disse er åpne sider eller grupper, mens andre er organisert og administrert som lukkede/"private" grupper der du må søke godkjenning for å bli medlem:

Fellesorganisasjonen - FO Rogaland (åpen side, lik den gjerne!)
Tillitsvalgte i FO Rogaland ("privat" gruppe, kun for tillitsvalgte)

FO Stavanger ("privat" gruppe)
FO Sola (åpen side)
FO Sandnes ("privat" gruppe)
FO Gjesdal (offentlig gruppe)
FO Jæren og Dalane (offentlig gruppe)
FO Klepp (åpen side)
FO Hå (åpen side)
FO Strand ("privat" gruppe)

Fellesorganisasjonen- FO Haugesund kommune (åpen side)
FO Haugesund kommune ("privat" gruppe)
FO Haugaland (åpen side)
FO Haugaland styre/og andre ("privat" gruppe)
FO Karmøy ("privat" gruppe)
FO Tysvær ("privat" gruppe)
FO Sauda og Suldal ("privat" gruppe)

FO Helse Stavanger (åpen side)
FO Helse Fonna ("privat" gruppe)

FO-Studentene v/UiS og VID (åpen side)

Og her finner dere selve FO, som også er på flere plattformer (gjerne lik og del!):
FO på Facebook
FO på Twitter
FO på Instagram