Protokoller fra styremøter finner du her.

De fem førstnevnte utgjør styrets arbeidsutvalg (AU) og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret.

Leder (+ LS-repr.): Hilde Slotnes  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 478 83 497  
E-post: e-post  
     
Nestleder (+ vara LS-repr.): Elin Lindberg Kjeldsen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 901 17 864  
E-post: e-post  
     
Fylkessekretær: Ivar Kvadsheim  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 918 11 753  
E-post: e-post  
     
Fylkessekretær: Jannicke Larsen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 992 32 519  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/medlem i AU: Karl Hans Braut  
Mobil: 994 89 440  
E-post: e-post  
     
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig B / LS-repr.: Åshild Jacobsen  
Mobil: 958 51 065  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig S: (Permisjon til 7-21) Gro Merete Sikveland  
Mobil: 957 47 187  
E-post:  e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig V: Hanne Line Wærness  
Mobil: 911 70 201  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-B: Pål Storerud  
Mobil: 466 19 327  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-S: Randi Mortveit  
Mobil: 466 18 842  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-V: Jorunn Sørlund  
Mobil: 413 08 410  
E-post: e-post  
     
Styremedlem: Eilen Lura Sjursen  
Mobil: 918 10 461  
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Thomas Rasmussen  
Mobil: 948 47 732  
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Anna Rugland  
Mobil: 982 96 249  
E-post: e-post  
     
Varamedlem / 1. LS-vara: Kjersti Selsås  
Mobil: 991 52 817  
E-post: e-post  
     
Varamedlem / 2. LS-vara: Harriet Ramstad Hove  
Mobil: 932 16 669  
E-post: e-post  
     
Styremedlem, repr. FO-S (UiS & VID, med stemmerett): Gard Dyrset  
Mobil: 472 48 829  
E-post: e-post  
     
Varamedlem, repr. FO-S ( UiS & VID), uten stemmerett): Marianne Haaland  
Mobil: 400 13 634  
E-post: e-post  
     
Ekstramedlem, repr. FO-S (uten stemmerett):    
Mobil:    
E-post: e-post