Protokoller fra styremøter finner du her.

De fem førstnevnte utgjør styrets arbeidsutvalg (AU) og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret.

Leder (+ LS-repr.): Hilde Slotnes  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 478 83 497  
E-post: e-post  
     
Nestleder (+ vara LS-repr.): Elin Lindberg Kjeldsen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 901 17 864  
E-post: e-post  
     
Fylkessekretær: Ivar Kvadsheim  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 918 11 753  
E-post: e-post  
     
Fylkessekretær: Jannicke Larsen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 992 32 519  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/medlem i AU: Eilen Lura Sjursen  
Mobil:
918 10 461  
 
E-post: e-post  
     
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig B / LS-repr.: Åshild Jacobsen  
Mobil: 958 51 065  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig S: Randi Mortveit  
Mobil: 466 18 842  
E-post:  e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig V: Hanne Line Wærness  
Mobil: 911 70 201  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-B: Tina Johansen (permisjon til 1.3.2024)  
Mobil: 918 28 141  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-S: Line Andorsen  
Mobil: 466 19 327 (jobbnr.)  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-V: Thomas Rasmussen
Mobil: 948 47 732
E-post: e-post  
     
Styremedlem: Karl Hans Braut  
Mobil:
994 89 440  
 
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Julie Dagsland  
Mobil: 938 44 250  
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Svanhild Reve  
Mobil: 909 61 017  
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Anna Rugland  
Mobil: 982 96 249  
E-post: e-post  
     
Varamedlem / 1. LS-vara: Kjersti Selsås  
Mobil: 991 52 817  
E-post: e-post  
     
Varamedlem / 2. LS-vara: Harriet Ramstad Hove  
Mobil: 932 16 669  
E-post: e-post  
     
Styremedlem, repr. FO-S (UiS & VID, med stemmerett): Magnus Volden  
Mobil: 907 19 532  
E-post:
e-post  
 
Varamedlem, repr. FO-S ( UiS & VID), uten stemmerett): Thea Marie Haakonsen Treffen  
Mobil: 90475075  
E-post: thea.marie.haakonsen@gmail.com  
Ekstramedlem, repr. FO-S (uten stemmerett):    
Mobil:    
E-post: e-post