Protokoller fra styremøter finner du her.

De fem førstnevnte utgjør styrets arbeidsutvalg (AU) og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret.

Leder (+ LS-repr.): Hilde Slotnes  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 478 83 497  
E-post: e-post  
     
Nestleder (+ vara LS-repr.): Elin Lindberg Kjeldsen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 901 17 864  
E-post: e-post  
     
Avdelingssekretær: Eilen Lura Sjursen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 918 10 461  
E-post: e-post  
     
Avdelingssekretær: Thomas Rasmussen  
Telefon: 51 50 02 45  
Mobil direkte: 915 67 573  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/medlem i AU: Andrea Molaug  
Mobil:
918 57 740  
 
E-post: e-post  
     
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig B / LS-repr.: Åshild Jacobsen  
Mobil: 958 51 065  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig S, 2. vara LS: Randi Mortveit  
Mobil: 466 18 842  
E-post:  e-post  
     
Styremedlem/Profesjonsfaglig ansvarlig V: Hanne Line Wærness  
Mobil: 911 70 201  
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-B: Irmelin Sætre  
Mobil: 905 98 247
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-S: Carolina Ormazabal  
Mobil:
458 53 872
 
E-post: e-post  
     
Styremedlem/vara PFA-V: Svanhild Reve
Mobil: 909 61 017
E-post: e-post  
     
Styremedlem: Karl Hans Braut  
Mobil:
994 89 440  
 
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Karoline Aho  
Mobil: 482 98 940  
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Line Andorsen  
Mobil:
466 19 327
 
E-post: e-post  
     
Varamedlem: Anna Rugland  
Mobil: 982 96 249  
E-post: e-post  
     
Varamedlem / 1. LS-vara: Harriet Ramstad Hove  
Mobil: 932 16 669  
E-post: e-post  
     
Styremedlem, repr. FO-S (UiS & VID, med stemmerett):

Ylva Scholze Arntzen

 
Mobil: 481 70 092  
E-post:
e-post  
 
     
Varamedlem, repr. FO-S ( UiS & VID, uten stemmerett): Magnus Volden  
Mobil: 907 19 532  
E-post: e-post  
     
Ekstramedlem, repr. FO-S (uten stemmerett):    
Mobil:    
E-post: e-post