Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

Leder: Bente Karin Dirdal  
Telefon: 976 06 516  
E-post: e-post  
     
Medlem: Kim Iren Kroken  
Telefon: 960 19 832  
E-post: e-post  
     
Medlem: Merethe Håvarstein  
Telefon: 481 14 551  
E-post e-post  
     
 Varamedlem: Harriet Ramstad Hove  
 Telefon: 412 28 012  
 E-post: e-post  
     
Varamedlem: Kjartan Omdal Bredal  
Telefon: 930 63 311  
E-post: e-post  
     
 Varamedlem: Jane Byrkjedal  
 Telefon: 977 55 035  
 E-post: e-post