Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

Leder: Bente Karin Dirdal  
Telefon: 976 06 516  
E-post: e-post  
     
Medlem: Gro Merete Sikveland  
Telefon: 957 47 187  
E-post: e-post  
     
Medlem: Merethe Håvarstein  
Telefon: 481 14 551  
E-post e-post  
     
 Varamedlem: Harriet Ramstad Hove  
 Telefon: 412 28 012  
 E-post: e-post  
     
Varamedlem: Mari Prytz Malmanger  
Telefon: 936 66 019  
E-post: e-post  
     
 Varamedlem: Jane Byrkjedal  
 Telefon: 977 55 035  
 E-post: e-post