Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

Leder: Bente Karin Dirdal (V)  
Telefon: 976 06 516  
E-post: e-post  
     
Medlem: Ingrid Valde (S)  
Telefon: 48189524  
E-post: e-post  
     
Medlem: Merethe Håvarstein (B)  
Telefon: 481 14 551  
E-post e-post  
     
 Medlem: Kine Nesheim (V)  
 Telefon: 466 92 131  
 E-post: e-post  
     
Medlem: Jannicke Larsen (S)  
Telefon: 992 32 519  
E-post: e-post  
     
Medlem: Gunvor Grødem Aamodt (B)  
 Telefon: 480 28 777  
 E-post: e-post