Her er FOs representanter til års- og representantskapsmøtene i LOs lokalorganisasjoner i Rogaland:

LO Sandnes og Gjesdal (2 repr.)
Representanter:
Irmelin Sætre (Sandnes kommune)
Kine Bo Eun Gahnstrøm (Sandnes kommune)

Vara:
Kjersti Mikkelsen (Sandnes kommune)
Hilde Thorsen Moss (Sandnes kommune)

LO Jæren (3 repr.)
Representanter:
Lise Eskeland (Time kommune)
Karl Hans Braut (Klepp kommune)
Renate F. Hadland (Hå kommune)

Vara:
John Brigt Hope (Klepp kommune)

LO Dalane (2 repr.)
Representanter:
Merethe Håvarstein (Eigersund kommune)
Torunn Marie Høyland (Bjerkreim kommune)

Vara:
Carina Larsen Hestnes (Eigersund kommune)

LO Nord-Rogaland (4 repr.)
Representanter:
Jorunn Sørlund (Karmøy kommune)
Thomas Rasmussen (FO/Haugesund kommune)
Randi Mortveit (Bufetat)

Vara:
Carolina Ormazabal (Haugesund kommune)

Christine Berge Christiansen (Tysvær kommune)
Hege Braseth (Karmøy kommune)

LO Stavanger og omegn (4 repr.)
Styremedlem/nestleder:
Åshild Jacobsen (Stavanger kommune)
Representanter:
Gro Helene Birkeland Blom (Stavanger kommune) 
Karoline Aho (Kriminalomsorgen, Staten) 
Svanhild Reve (Helse Stavanger)
Mai Rebecca Smedmark (Randaberg kommune) 

Vara:
Habiba Ali-Berge (Stavanger kommune)
Anna Marie Teilgård (Stavanger kommune)
Aina Lie Haaland (Randaberg kommune)


Representasjon i LO regionalt


LOs regionkonferanse i Rogaland
LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat. 
Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger i året og skal bestå av følgende representanter med fulle rettigheter:
To representanter fra hver lokalorganisasjon (årsmøtevalgt), regionrådet, regionens valgte representant til LOs representantskap, og representanter fra forbundene.

FOs representanter (valgt av årsmøtet/representantskapet):
Elin Lindberg Kjeldsen
Anna Rugland 
Karl Hans Braut 

Vara:
Eilen Lura Sjursen
Åshild Jacobsen
Thomas Rasmussen
 


LOs regionråd i Rogaland
LOs regionråd er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat. 
Rådet består av en representant fra alle forbund som ønsker å være representert, regionens valgte representant til LOs representantskap og inntil tre representanter som samlet representerer alle lokalorganisasjonene i regionen. 
Rådet møtes som hovedregel seks ganger pr. år og har bl.a. som formål å planlegge og arrangere LOs regionkonferanser. 

Representant fra FO Rogaland: Hilde Slotnes 
Vara: Elin Lindberg Kjeldsen
 


LO Rogaland - Regionalt utvalg for familie- og likestillingspolitikk
Med bakgrunn i LOs handlingsprogram skal utvalget behandle og fremme forslag til aktiviteter og tiltak innen områdene familie- og likestillingspolitikk i regionen.  

Representant fra FO Rogaland: Elin Lindberg Kjeldsen
Vara: Hilde Slotnes


LO Rogaland - Regionalt ungdomsutvalg
Ungdomsutvalget er LOs regionale ungdomsråd som jobber med ting som LOs sommerpatrulje, Lærlingpatruljen, Studentaktiviteter og alle ungdomspolitske og fagligpolitiske saker som omhandler unge voksne i og utenfor arbeidslivet.

P.t. ingen representant fra FO Rogaland