Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet og følger instruks for fylkesavdelingenes kontrollkomiteer.

Leder: Kari Marie Pedersen  
Telefon: 907 37 013  
E-post: e-post  
     
Medlem: Anne Gramstad Skår  
Telefon: 957 37 487  
E-post: e-post  
     
Medlem: Anne Beth Tofte  
Telefon: 414 24 656  
E-post: e-post