Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet og skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som gjøres er i samsvar med vedtekter og vedtak.

Leder: Ivar KvadsheimIvar  
Telefon: 918 11 753  
E-post: e-post  
     
Medlem: Kari Marie Pedersen  
Telefon: 907 37 013  
E-post: e-post  
     
Medlem: Jorunn SørlundJorunn  
Telefon: 41308410  
E-post: e-post