Foreløpig er det ikke avholdt noen representantskapsmøter i 2020/inneværende årsmøteperiode.