Telefonnummer:  51 50 02 45

E-post:                 post@rogaland.fo.no

Web: www.forogaland.no / www.fo.no/rogaland
Facebook: www.facebook.com/forogaland/

Besøksadresse:   Folkets Hus Stavanger, 5. etg., Løkkeveien 22, 4008 Stavanger
Besøksadresse 2: Haraldsgt. 177, 5525 Haugesund

Postadresse:        FO Rogaland, Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

Fakturaadresse:   FO Rogaland  v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg / faktura@4humanIT.no

Organisasjonsnummer: 976 497 546
Bankkontonr.: 9011 05 14653
Vipps: #137590 Fellesorganisasjonen Rogaland

 

Mer om kontaktinfo til fylkesavdelingskontoret i FO Rogaland: 

Fylkesavdelingskontoret er til daglig betjent av leder Hilde Slotnes, nestleder Kari Marie Pedersen, fylkessekretær Ivar Kvadsheim og organisasjonstillitsvalgt Elin Lindberg Kjeldsen, enten vi er fysisk tilgjengelige på kontor eller kun kan nås via andre kanaler.   

Vi har en telefonløsning med et hovednummer til FO Rogaland: 51 50 02 45. Dette fungerer som vårt sentralbord. Når dere ringer dette nummeret vil anropet kunne "plukkes opp" av Hilde, Kari Marie, Ivar eller Elin, og vi kan dessuten enkelt sette over samtaler til hverandre.
Så dersom dere vil ha tak i avdelingskontoret generelt, og ikke nødvendigvis én av oss spesielt, er det absolutt å foretrekke at dere bruker det nummeret.

Likeledes ønsker vi at dere primært bruker post@rogaland.fo.no som e-postadresse ved henvendelser til fylkesavdelingskontoret, da e-post til denne adressen går til alle fire som betjener kontoret.

Besøksadressen til hovedkontoret er: Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22.
I tillegg har vi kontor ca. ukentlig i Haugesund: Haraldsgt. 177.
Ved evt. besøk er det for begge kontorene nødvendig å ta kontakt på forhånd for å sjekke at vi faktisk er til stede og har ledig tid.


For ordens skyld, slik ser det pr. i dag ut på kontaktfronten til fylkesavdelingskontoret i FO Rogaland:

FO Rogaland
Tlf.: 51 50 02 45
E-post: post@rogaland.fo.no
Web: www.forogaland.no / www.fo.no/rogaland


Leder Hilde Slotnes
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 478 83 497
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: hilde.slotnes@fo.no

Nestleder Kari Marie Pedersen
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 907 37 013  
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: kari.marie.pedersen@fo.no

Fylkessekretær Ivar Kvadsheim
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 918 11 753
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: ivar.kvadsheim@fo.no

Organisasjonstillitsvalgt Elin Lindberg Kjeldsen
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 901 17 864
E-post: post@rogaland.fo.no
E-post direkte: elin.lindberg.kjeldsen@fo.no