Fellesorganisasjonen FO Rogaland

Telefonnummer:  51 50 02 45

Åpningstid:          09.00-15.00

Besøksadresse:   Folket Hus, 5. etg., Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

Postadresse:        Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

E-post:                 post@rogaland.fo.no

Fakturaadresse:   FO Rogaland  v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg / faktura@4humanIT.no
Organisasjonsnummer: 976 497 546
Bankkto.: 9011 05 14653
Vipps: #137590 Fellesorganisasjonen Rogaland

 

Arbeidsutvalget (AU)
 
Fylkesleder: Hilde Slotnes
Telefon: 478 83 497
e-post: hilde.slotnes@fo.no
 
Nestleder: Kari Marie Pedersen 
Telefon: 907 37 013
e- post: kari.marie.pedersen@fo.no
 
Fylkessekretær: Ivar Kvadsheim
Telefon: 918 11 753
e-post: ivar.kvadsheim@fo.no
 
Medlem i AU: Anne Kristin Maudal 
Telefon: 976 65 930
e-post: akmaudal@lyse.net

 Organisasjonstillitsvalgt: Elin Lindberg Kjeldsen 
Telefon: 901 17 864
e-post: elin.lindberg.kjeldsen@fo.no