Her er FOs representanter til års- og representantskapsmøtene i LOs lokalorganisasjoner i Rogaland:

LO Sandnes og Gjesdal (2 repr.)
Varamedlem i styret:
Eilen Lura Sjursen (Sandnes kommune)
Representanter:
Kjersti Mikkelsen (Sandnes kommune)
Gøril Haaland (Gjesdal kommune)

Vara:
Hilde Thorsen Moss (Sandnes kommune)
Maria Geirmo (Sandnes kommune)

LO Jæren (3 repr.)
Representanter:
Lillian H. Lancaster (Hå kommune) 
Karl Hans Braut (Klepp kommune)
Renate F. Hadland (Hå kommune)

Vara:
John Brigt Hope (Klepp kommune)
Ann Synnøve Abeland (Klepp kommune)

LO Dalane (2 repr.)
Representanter:
Anna Kristine Hetland (Eigersund kommune)
Merethe Håvarstein (Eigersund kommune)

Vara:
Hilde Gudmestad Sigmo (Eigersund kommune)

LO Nord-Rogaland (4 repr.)
Styremedlem:
Hilde Slotnes (FO/Karmøy kommune)
Representanter:
Hilde Slotnes (FO/Karmøy kommune)
Jorunn Sørlund (Karmøy kommune)
Thomas Rasmussen (Haugesund kommune)
Hege Braseth (Karmøy kommune)

Vara:
Christine Christiansen (Tysvær kommune)
Julie Dagsland (Karmøy kommune)
Christina Hansen (Tysvær kommune)

LO Stavanger og omegn (4 repr.)
Styremedlem/nestleder:
Åshild Jacobsen (Stavanger kommune)
Representanter:
Kjartan O. Bredal (Stavanger kommune) 
Sindre Immerstein (Stavanger kommune) 
Nina Aasland (Stavanger kommune)
Nina Knudsen (Bufetat)

Vara:
Else Fjogstad (Stavanger kommune) 
Marianne Hana (Stavanger kommune)


Representasjon i LO regionalt


LOs regionkonferanse i Rogaland
LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat. 
Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger i året og skal bestå av følgende representanter med fulle rettigheter:
To representanter fra hver lokalorganisasjon (årsmøtevalgt), regionrådet, regionens valgte representant til LOs representantskap, og representanter fra forbundene.

FOs representanter (valgt av årsmøtet):
Elin Lindberg Kjeldsen
Jannicke Larsen
Karl Hans Braut
Anna Rugland 
Åshild Jacobsen (fra LO Stavanger og omegn)
Ivar Kvadsheim (fra LOs regionråd i Rogaland)
Hilde Slotnes (som LO Rogalands valgte representant til LOs representantskap)


LOs regionråd i Rogaland
LOs regionråd er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat. 
Rådet består av en representant fra alle forbund som ønsker å være representert, regionens valgte representant til LOs representantskap og inntil tre representanter som samlet representerer alle lokalorganisasjonene i regionen. 
Rådet møtes som hovedregel seks ganger pr. år og har bl.a. som formål å planlegge og arrangere LOs regionkonferanser. 

Faste representanter fra FO Rogaland: 
Ivar Kvadsheim 
Hilde Slotnes (møter som LO Rogaland sin representant i LOs representantskap)
Vara: Elin Lindberg Kjeldsen


LO Rogaland - Regionalt utvalg for familie- og likestillingspolitikk
Med bakgrunn i LOs handlingsprogram skal utvalget behandle og fremme forslag til aktiviteter og tiltak innen områdene familie- og likestillingspolitikk i regionen.  

Representant fra FO Rogaland:
Hilde Slotnes
Vara:
Ivar Kvadsheim