Enkelte av fylkesavdelingene til FO har egne utdanningsstipend. Dersom du lurer på hvilke lokale stipendordninger som finnes i ditt fylke kan du ta direkte kontakt med din fylkesavdeling.

LOs utdanningsstipend

LO stats utdanningsstipend  gis til medlemmer som kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap. I studieåret 2020/2021 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Les mer om stipendet her.


Virke

Virke-HUK har utdanningsstipend  for ansatte. Alle ansatte i virksomheter som omfattes av avtalene på HUK-området om opplærings- og utviklingsfond kan søke stipend. Hovedregelen er at stipend innvilges som delfinansiering med en ramme på opptil 12.000,- pr person. Det kan i særlige tilfeller innvilges større beløp. 

Les mer om stipendet her.

KS

KS masterstipend  kan søkes av medlemmer som jobber i kommunal sektor, og som skriver masteroppgave om kommunal sektor (12 stipend à 25 000 pr. år).

Les mer om stipendet her.

 

Dersom du er usikker på hvilken tariffavtale du har kan du lese mer her.