For å bli godkjent av FO som klinisk barnevernspedagog må du ha:

 • Bachelor i barnevern
 • 5 års relevant arbeidserfaring etter bachelor. 2 år skal være før påbegynt videreutdanning. 4 av de 5 årene skal være klinisk rettet
 • Gjennomført en 60 studiepoengs videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i minst 50% arbeid og mottar minst 80 timer faglig veiledning knyttet mot studiet. Studiet må være klinisk rettet
 • Motta 200 timer faglig veiledning, hvorav 120 timer skal være fra barnvernspedagog med veiledergodkjenning fra FO, 80 timer av dem fra klinisk barnevernspedagog.
  Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning. 65 av de totalt 200 timene skal være individuell veiledning (en-til-en)
 • Være godkjent faglig veileder av FO

  Her er de fleste kravene overlappende med krav for å bli godkjent kliniker. De to punktene som må fylles i tillegg til de kliniske kravene er som følger:
   
 • Gjennomføre 40 timers kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk
 • Gi 20 timer veiledning til kollega eller annen fagperson (ikke studenter eller foreldre), samtidig som man selv mottar 10 timer veiledning på de 20 timer en selv har gitt

LES MER:

NB! For å bli klinisk barnevernspedagog må du kvalifisere til å bli godkjent som faglig veileder samtidig. Se kriteriene og informasjon om FOs godkjenningsordning som veileder her (PDF, 129KB).

Har du spørsmål om FOs godkjenningsordning? 

Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no

eller

rådgiver i FO, Inger Karseth,
Telefon: 480 61 261
E-post: inger.karseth@fo.no

 

Gjennomført videreutdanning uten eksamen/studiepoeng? 

Har du gjennomført et studie på nivå tilsvarende minimum 60 studiepoeng innenfor et fordypningsområde uten offentlig eksamen eller studiepoeng, kan du få tilbud om å skrive en fordypningsoppgave på inntil 40 sider som erstatning for dette. Du bør ta kontakt med FO for å kvalitetssikre at videreutdanningen du har gjennomført kan brukes som teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning, får du starter med å skrive oppgaven. 

Kandidater fra RBUP Sør og Øst som har gjennomført spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse: Her må barnevernspedagoger som ønsker å bli godkjente klinikere i etterkant levere fordypningsoppgave. Studiet har i tillegg egen rammeplan som må følges for at kandidatene skal bli godkjente klinikere i etterkant. For medlemmer er vurdering av oppgave gratis. Hvis du ikke er medlem, ta kontakt for nærmere avklaring.