Heftet tar utgangspunkt i FOs yrkesetiske grunnlagsdokument og omhandler følgende temaer:

* Verdier som forplikter
* Møtet mellom mennesker
* Myndiggjøring
* Myndighet og makt 
* Tvang
* Skjønn og dømmekraft
* Taushetsplikt
* Samarbeid
* Lojalitet
* Varslingsansvar

Hvert tema er bygget opp med artikler og bakgrunnsstoff og spørsmål til diskusjon. Det er lagt opp til 11 studiemøter/samlinger for å gå igjennom hele heftet, men det kan også legges opp til kortere eller lengre samlinger.

Bestilling
Medlemmer og tillitsvalgte kan få heftet gratis fra sitt avdelingskontor, se kontaktinformasjon på FOs webside eller i tidsskriftet.

Høgskoler, arbeidsgivere og andre eksterne aktører kan bestille heftet i FO sentralt for kr. 50 pr. stk + mva

Last ned studieheftet (pdf) (2MB)

Studiehefte om yrkesetikk fra FO