FO
Hva skjer med de utsatte barna i sommerferien

Vi har hatt et utfordrende år så langt, og da særlig for familier og barn som strever psykisk, fysisk og økonomisk. Sommeren er en årstid hvor hverdagen kan kjennes enda mer utfordrende, når vi tar fri fra trygge rammer og arenaer. Det de fleste barn og unge har mulighet til å oppleve og delta på positive aktiviteter gjennom sommermånedene, men det er ikke en selvfølge for alle. FO vil oppfordre kommunene til å sette inn ekstra tiltak for barn og unge som faller utenom, slik at de slipper større belastninger og utfordringer i denne tiden.

Barnehage, skole og SFO er i noen tilfeller de eneste trygge arenaene for barn og unge. Gjennom perioden med COVID 19, har trygge arenaener over lang tid vært utilgjengelige for barn og ungdom.  Dagtilbudene har så vidt åpnet opp før ferieavviklingen starter. Sommeren er ofte en utfordrende tid for denne gruppen. Sjansen for å oppleve ekskludering og å stå på utsiden kan derfor oppleves større. Vi vet at slike situasjoner gir økte fysiske og psykiske problemer, økte forskjeller og større opplevelse av utenforskap.

FO ber derfor om at kommunene har et særskilt fokus, og tar et ekstra ansvar for sårbare barn og familier. Det er viktig å ha en dialog med barnehage, skole og SFO for å fange opp de som er i en vanskelig livssituasjon, slik at tiltakene treffer de som trenger de mest.

Tiltakene kan være å bidra til en ferietur, gjerne innenfor eget fylke da Trøndelag har mange flotte plasser å oppleve. Videre bør det gis tilbud om aktiviteter, enten enkeltdager eller helg. Selvsagt innenfor retningslinjer og føringer for smittevern. Selv om kommuneøkonomiene har fått en knekk under pandemien mener FO at det er viktigere enn noen gang å ha et særskilt blikk på de som strever mest, slik at de ikke faller enda mer ut av samfunnet. FO ber om at kommunene er rause med å dekke egenandel for aktiviteter