Arbeidsutvalget skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Arbeidsutvalget har helhetlig ansvar for FOs politikk. Arbeidsutvalget velges på årsmøte for en periode av 2 år og består av fylkesleder, nestleder og tre fylkessekretærer. Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret. Arbeidsutvalget skal:

  • forberede styremøter, representantskapsmøter og årsmøte
  • disponere økonomien i tråd med representantskapets og styrets prioriteringer
  • fatte vedtak i saker som ikke kan vente til neste styremøte