Det er årsmøtet i fylkesavdelingen som vedtar hvilke rådgivende utvalg avdelingen skal ha. Disse skal bistå med gjennomføring av avdelings handlingsprogram på sine områder.

FO Trøndelag har følgende utvalg:

  • Tariffpolitisk utvalg
  • Internasjonalt utvalg
  • Seniorutvalget
  • Profesjonsfaglig utvalg (felles)

 

Utvalgsmedlemmene og utvalgsledere velges fortrinnsvis på årsmøtet. Styret har fått fullmakt til å suplere underveis i årsmøteperioden. Utvalgslederne sitter i styret i avdelingen. Utvalgslederne har ansvar for å innkalle til utvalgsmøter.

Utvalgene skal, dersom de ivaretar alle yrkesgruppene, fortrinnsvis sammensettes slik at alle profesjoner er representert.