FO Trøndelag mottar mange søknader fra medlemmer, tillitsvalgte, klubber, interesseorganisasjoner m.m gjennom et år. For å skape likebehandling og forutsigbarhet, har styret vedtatt flere retningslinjene som skal gjøre behandling av søknadene enklere. Både styret og arbeidsutvalget (AU) benytter disse i sin saksbehandling og som grunnlag for vedtak.

For å gi lik informasjon ut til medlemmer, tillitsvalgte og klubber, samt åpenhet om arbeidet i FO Trøndelag , publiseres retningslinjene her. 

 

-siden er under utarbeiding-