Kontrollkomiteen består av tre medlemmer, en fra hver profesjon. Faste medlemmer og personlig vara valges av årsmøtet. Kontrollkomiteen følger instruks for avdelingsens kontrollkomiteer vedtatt i landsstyret. Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i FO.

Kontrollkomitten skal påse at avdelingen følger vedtektene, disponerer økonomien i tråd med FOs prioriteringer og følger FOs overordnede politikk. Kontrollkomiteen fremlegger beretning til årsmøtet.

 

Kontrollkomiteen består av:

Jonny Berg (sos)  - leder

Anne Grytbakk (bvp)

Pia Mollan (vpl)

Bjørn J. Hafstad-Skjerve (sos), vara

Trude Wiggen Løvås (bvp), vara

Stine M. Henriksen (vpl), vara