Kontrollkomiteen består av tre medlemmer, en fra hver profesjon. Faste medlemmer og personlig vara valges av årsmøtet. Kontrollkomiteen følger instruks for avdelingsens kontrollkomiteer vedtatt i landsstyret. Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i FO.

Kontrollkomitten skal påse at avdelingen følger vedtektene, disponerer økonomien i tråd med FOs prioriteringer og følger FOs overordnede politikk. Kontrollkomiteen fremlegger beretning til årsmøtet.

 

Kontrollkomiteen består av:

LEDER
Beate Monsø
 47261491  beate.monso@bufetat.no

 Vernepleier

Trine Berntsen

 99641889 

 trine.susann.berntsen@bufetat.no   Barnevernspedagog 

Erla Gunnarsdottir 

 92460011  erlgu@trondelagfylke.no  Sosionom
Sverre Reidar Aarvik   48121924  sve-tov@ntebb.no  Vernepleier