Saksgang ved tildeling av midler:

Arbeidsutvalget behandler søknader fra organisasjoner/arrangementer og fordeler midlene skjønnsmessig. Tildelingen holdes innen det som FO sentralt og LO lokalt også støtter.

Bevilgning til humanitære krisesituasjoner og eventuelt andre forhold som styret ønsker å vise støtte, kan gjøres uten at søknad er mottatt.

Aktuelle mottakere:

  1. Arrangementer til organisasjoner FO ønsker å støtte, på merkedager som for eksempel 8.mars og 1.mai.

  2. Arrangementer som medvirker til synliggjøring av mangfold, som internasjonal dag, arrangementer som synliggjør av mangfold. 

  3. Humanitær krisesituasjoner.

  4. Støtte LO lokallag; solidaritetsprosjekter og tillitsvalgtskolering.

  5. Støtte til faglig kamp.