Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive våre to landsstyrerepresentanter og representantene fra FO-Studentene.

I årsmøteperioden 2022-2024 er det 96 tillitsvalgte i Representantskapet i FO Trøndelag. Representantskapet møtes 2 ganger pr. år, med møter av 1-2 dagers varighet.

Årsmøte 2022 fattet vedtak om sammensetning av representantskapet. Lurer du på hvem som er din representant? Ta kontakt med tillitsvalgt på din arbeidsplass eller fylkesavdelingskontoret.

Rose gold