Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til Landsmøtet i 2019.

Leder for valgkomiteen 2018-2020:

Runa

Runa K. Hjertø
Tlf: 95087675