Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden.

Elisabeth Olsen er leder for valgkomiteen i årsmøteperioden 2020 - 2022. Hun kan kontaktes på telefon 976 12 917 eller på e-post til elisabeth.olsen@orkland.kommune.no.