woman jobber

Disse oppgavene krever høy kompetanse og utdanning på høyskole/universitetsnivå. Flertallet av våre medlemmer er kvinner. FO krever at våre medlemmer blir verdsatt for den jobben de gjør med en rettferdig og anerkjennende lønn.

 

Kvinner tjener mindre enn menn i sammenlignbare yrker. Spesielt dårlig ut kommer kvinner med høyskole/universitetsutdanning i offentlig sektor. Dette er våre medlemmer. FO er lei av at våre medlemmer med så viktige kompetanse blir dårligst verdsatt, mens de som arbeider innenfor f.eks finansnæringen oppnår store lønnsøkninger. FO krever at vi i dette lønnsoppgjøret får en kraftig lønnsvekst for våre medlemmer som utfører en av de viktigste og kanskje mest krevende jobbene i samfunnet.

 

Mange av våre medlemmer opplever tøffe arbeidshverdager med tunge fysiske og psykiske belastninger. Statistikk viser at en stor del av våre medlemmer blir utsatt for vold og trusler om vold på arbeid. Dette medfører stor slitasje og reduserer muligheten til å stå i arbeid frem til 67 år. Vi må derfor sikre at de som ikke greier å stå i arbeid frem til oppnådd pensjonsalderen kan få en pensjon som ivaretar et forsvarlig nivå. Offentlig tjenestepensjon må inneholde sikringsregler for de som ikke greier å ha full opptjening.

 

Mange av våre medlemmer arbeider i turnus, dvs. til ulike tider gjennom hele døgnet og i helger. I tillegg er det på flere og flere omsorgstjenester innført lange vakter på 14 timer eller mer. Andre opplever at arbeidsgiver forventer at de skal være disponibel til å utføre oppgaver på kveldstid. Arbeid utført på slike tider av døgnet medfører stor belastning og forskning viser at dette kan medføre helserisiko. FO krever en skikkelig godtgjøring av arbeid på ubekvem arbeidstid samt arbeidstidsordninger som ikke medfører helsefare.

 

FOs krav til årets lønnsoppgjør:

  • Likelønn skal være et overordnet prinsipp hvor høyskole- og universitetsutdannede grupper i offentlig sektor løftes særskilt
  • Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere skal ha en skikkelig reallønnsøkning
  • Sikre forsvarlig pensjon for alle våre medlemmer
  • Arbeide på ubekvem arbeidstid skal godtgjøres skikkelig og arbeidstaker skal sikres helsefremmende arbeidstidsordninger

 

Vedtatt av årsmøtet 14.03.2018