Årsrapport 2022 Internasjonalt utvalg FO Trøndelag

Utvalget har i 2022 bestått av følgende medlemmer:

Karin Bergström (leder),
Odd-Harald Bjørnøy,
Anna Margareth Kittelsaa,
Vigdis Troøyen Foseide (sekretær),
Bjørg Neset,
Alex Hammervik-Owen og
Lina Lorentsen (fra mars 2022), etter at Bodil Bedsvåg ba seg fritatt fra vervet i utvalget.

Fylkessekretær Marit Monsø Bosness har vært AUs kontaktperson inn i utvalget, fra styret i FO Trøndelag frem til august 2022 da fylkesleder Nils Karlsholm ble AUs representert.

 

Utvalget har hatt til sammen 10 møter, hvorav 9 digitale møter, og et fysisk møte som ble avholdt i FO Trøndelags lokaler i Trondheim. Vi hadde anledning til å evaluere prosjektet ved å reise til Antsirabe, første gang siden oktober 2019.

Det foreligger underskrevne avtaler mellom GTSV, Lovasoa 4C og FO Trøndelag, og Antsirabe kommune, Lovasoa 4C og FO Trøndelag. 

 

Utvalget har også i 2022 jobbet med våre tre fokusområder:

  • Støtte til drift av organisasjon for sosialarbeidere med 3-årig utdanning, GTSV (The group of social workers Vakinanakaratra).
  • Samarbeid med Antsirabe kommune, om å gi støtte og oppfølging til skolegang til 50 barn barne- og ungdomsskolealder i samarbeid med kommunens sosialkontor.
  • Årlig skolering av 40-50 helse- og sosialarbeidere i Antsirabe kommune, i samarbeid med RVTS Midt og vår samarbeidsgruppe i Antsirabe bestående av representanter fra GTSV, Antsirabe kommune og Lovasoa Cross-Cultural Competence Center (L4C).

 

Vi har også satt søkelys på å informere FOs medlemmer om FO Trøndelags internasjonale arbeid og solidaritet.

Vi fikk en artikkel i fagbladet Fontene med fin omtale om prosjektet, i forbindelse med evalueringsbesøk oktober 2022.

 

Også i 2022 har vi fått gode rapporter fra prosjektet «Children in school», med både skriftlige rapporter, bilder, regnskap og budsjett. 50 barn får mulighet til å gjennomføre barne- og ungdomsskolen, og av disse 1 elev som også får dekket utgifter til v.g. skole.

Møte med utdeling av skoleutstyr Bilde av skoleutstyr Sekker

Vi har hatt flere digitale møter med GTSV, som nå har fått et nytt styre. De har gjennomført feiring av den internasjonale sosialarbeiderdagen 15. mars og generalforsamling. To av GTSVs medlemmer var ansvarlig for tilrettelegging av digital workshop 2022, som gikk over to dager 16. og 17. mars. Medlemmer av GTSV var også kursdeltakere på workshopen.

Utvalget inviterte Eirik Sandstø, styremedlem av Lovasoa 4C, til å delta på møte 23.3.2022, for å drøfte organisasjonsbygging/kulturforståelse i forhold til GTSV. Han bekreftet at det har vært mye fravær fra kontorer i forbindelse med Covid 19, og at det meste av offentlige institusjoner har hatt store forsinkelser på grunn av dette. Videre at det ofte kan være vanskelig å få til en felles forståelse når en må bruke engelsk som kommunikasjon, da det lett oppstår misforståelser. Det kunne være vanskelig å få til et samarbeid hvis en bare benyttet seg av epost, og han anbefalte fysiske møter hvor en også bygger relasjoner. Anbefalte videre at benytte Lovasoa 4C, som er en ryddig organisasjon med godt omdømme, uten korrupsjon.  

Digital workshop, med tema «Understanding trauma and how to be a good helper» som var planlagt gjennomført i 2021, ble utsatt til 2022 og gjennomført i forlengelse av feiring av den internasjonale sosialarbeiderdagen 15. mars. RVTS Midt v. Knut Hermstad, Rita Småvik, Inger Jepsen og Oddfrid Skopje Tennfjord filmet og digitaliserte materiale til to dagers workshop, og fikk det oversatt til gassisk. Workshopen fikk gode tilbakemeldinger, og 45 personer deltok.

Etter Landsstyrets (LS 3.2021), vedtak i LS-sak 29-2021 – «FOs solidaritetsarbeid – tiltak og modeller» og utvalgets vedtak om å innrette prosjektet i tråd med landsstyrets vedtak, har utvalget vært i kontakt med Internasjonalt utvalg LO Trondheim for et mulig samarbeid. Utvalget inviterte forbundsleder Mimmi Kvisvik og rådgiver i helse- og sosialpolitikk Allis Aresdatter, 30.8.2022, for å drøfte videre drift av Madagaskarprosjektet, hvor det kom frem at FO sentralt ville ta ansvar for møte med aktuelle organisasjoner for et samarbeid; Norsk folkehjelp, SOS barnebyer og LO sentralt.

Utvalget har også foreslått frikjøp av utvalgsleder i en prosentstilling for å kunne ivareta de omfattende oppgaver som utvalget har. Dette ble ikke godkjent av styret i FO Trøndelag, som vedtok et mandat for internasjonalt utvalg og ansvarsfordeling/oppgavefordeling mellom styret og internasjonalt utvalg.