FOs fane

FO er den eneste fagforeningen som retter seg spesielt mot barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Som et rent sosialarbeiderforbund styrker vi profesjonenes posisjon og ekspertrolle i samfunnet.

LES MER: Ofte stilte spørsmål om medlemskap i FO

Som medlem av en fagforening får du en rekke medlemsfordeler. Likevel er det noen medlemsfordeler som er helt unike for deg som er FO-medlem.

FOs unike medlemsfordeler

Som profesjonsforbund kan FO skreddersy medlemstilbudet i større grad enn andre fagforbund. Er det et medlemstilbud du savner? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller fylkesavdeling og be dem ta det videre i organisasjonen.

Anerkjennelse av ekspertisen din og faglig kompetanse

1. Uttelling for utdanning er alltid et av FOs viktigste krav når vi forhandler om lønn. Fordi forbundet kun organiserer ansatte med høyere utdanning, kan vi fremme mer treffsikre krav som kommer utdanningsgruppene våre til gode. 

2. Godkjent og dokumentert kompetanse er stadig viktigere. Helsedirektoratet har gitt FO myndighet til å godkjenne faglige veiledere, spesialkompetanse, klinikere og kliniske spesialister innenfor våre fagfelt gjennom FOs godkjenningsordninger. Ordningene er kun gratis for FOs medlemmer og kan utløse høyere lønn etter endt godkjenning.

Bli medlem i FO

3. Anerkjennelse av fagkompetansen din er noe FO jobber med kontinuerlig i møte med arbeidsgivere og myndighetene. Vi har utviklet egne kompetanseprofiler som understreker hvilken ekspertkompetanse medlemmene våre har.


4. FO-dagene samler hvert år flere hundre barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Gjennom forskjellige foredrag, debatter og innledninger styrker vi fagkompetanse, fellesskapet og faglige nettverk på tvers av kommunegrenser, tjenester og sektorer. Derfor har Den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen (IFSW) utpekt FO til å arrangere den europeiske sosialarbeiderkonferansen i Oslo i 2025. I tillegg FO-dagene arrangerer vi en rekke andre faglige kurs og arrangementer.

5. Politisk påvirkning er viktig, fordi politikken ofte avgjør hvordan arbeidshverdagen ser ut for våre medlemmer. På grunn av vår samlede fagkompetanse, spør ofte politikere og andre hva FO mener. Som medlem er du med på å utvikle helse-, sosial- og omsorgspolitikken i Norge. Slik har forbundet blant annet klart å sette vernepleiermangel, autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer og helhetlig sosialpolitikk på dagsorden.

6. Compendia og Compendia Stat gir medlemmer og tillitsvalgte tilgang på relevante lover og regelverk i arbeidslivet. Du får tilgang til ressursene gjennom Min side.

Faglig utvikling og påfyll

7. FOs fagstipend gjør at du som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter kan søke inntil kr. 20 000 til faglig utvikling. I tillegg kan du søke inntil kr. 10 000 for internasjonalt solidaritetsarbeid. LO Stat, Virke og KS, har egne utdanningsstipend for etter- og videreutdanning. Det samme har flere av FOs fylkesavdelinger.

8. Sosialarbeiderpodden er fagpodcasten av og for sosialarbeidere. Annenhver uke får du høre fra eksperter, fagfolk og kollegaer som jobber i hele bredden av velferdsstaten. Som medlem kan du komme med innspill til hva du vil høre og lære mer om på Sosialarbeiderpodden.

Bli medlem i FO

9. Fontene er kåret til et av landets beste fagblader og retter seg direkte mot barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Bladet eies av FO og som medlem får du Fontene levert ti ganger i året, inkludert i medlemskapet. Som medlem får du også forskningstidsskriftet Fontene Forskning to ganger i året. 

10. Nettstedet vernepleier.no bidrar til faglig debatt for vernepleiere. I tillegg til å drifte siden, har FO vært en pådriver i prosjektet Forsvarlig vernepeiepodcast om faglig forsvarlighet og utviklingen av egne refleksjonskort.

11. Fersk forskning til frokost. FOrskerfrokost serverer forskning til morgenkaffen. Alle forelesere og innledere er medlemmer av FO, og er en unik medlemsfordel for deg som er forskermedlem i FO. Selv om alle kan følge sendingene live, må du være medlem for å ha tilgang til arkivet og alle webinarene på Min side

12. Bedre læreplaner og fagstoff for våre profesjoner blir utviklet og oppdatert med bistand fra FO. Forbundet får den rollen nettopp fordi organisasjonen samler de fremste ekspertene på fagfeltet. Som FO-medlem øker du kvaliteten av utdanningene og som FO-Student kommer du raskt i kontakt med medstudenter og fremtidige kollegaer.

13. Rådgivning for ledermedlemmer. Det kan til tider kan være krevende å jobbe som helse- og sosialarbeider, særlig om man i tillegg har lederansvar. Derfor får FOs ledermedlemmer tilbud om gratis rådgivningssamtaler og veiledningstimer ved Modum Bad. Målet er å gi ledermedlemmer rom for refleksjon og råd til å styrke dem i rollen som leder.


Bli med i profesjonsforbundet for sosialarbeidere
 

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.