Dette skjemaet brukes til å be om refusjon for utlegg du har hatt i forbindelse med arrangementer i FO. Skjemaet blir godkjent av fylkesavdelingen din. Et premiss for refusjonen er at det foreligger en avtale om at arrangementet og/eller aktiviteten kvalifiserer for refusjon.

Hver kvittering nummereres og signeres før den lastes opp i skjemaet. For at du skal kunne legge inn kvitteringer må skjemaet åpnes i Adobe Reader eller annet PDF program, ikke i nettleseren. Det vil si at du den første gangen du skal fylle ut reise- og utleggsskjemaet gjør følgende:

  1. Laster ned Adobe, som beskrevet ovenfor
  2. Åpner skjemaet som det er lenket til nedenfor
  3. Lagrer skjemaet på din egen PC
  4. Lukker skjemaet som ligger i nettleseren
  5. Åpner skjemaet fra din egen PC
  6. Fyller ut skjemaet og laster opp kvitteringer
  7. Lagrer skjemaet som PDF-fil på PCen
  8. Sender en epost til 974473984@autoinvoice.no og legger skjemaet ved som vedlegg

Neste gang du skal fylle ut reise- og utleggsskjema, henter du opp skjemaet fra din egen PC følger punkt 5-8. 
Ta kontakt med Sylvi Dybvik på telefon 930 76 790 eller på epost til sylvi.dybvik@fo.no hvis dette ikke fungerer.

Ferdig utfylt skjema med opplastede kvitteringer sendes som PDF til e-post adressen i skjemaet:

Reise- og utleggskjema for fylkesavdelingen (PDF, 2MB)

Reise- og utleggskjema for FO sentralt (PDF, 2MB)