HISTORISK: Disse fem leder nå en fagforening med over 35 000 medlemmer
HISTORISK: Disse fem leder nå en fagforening med over 35 000 medlemmer

Mandag nådde Fellesorganisasjonen (FO) en historisk milepæl, og kunne telle 35 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som medlemmer. Dette gjør FO til den desidert største fagforeningen for sosialarbeidere i Norge. 

– Dette er en stor dag! Ikke bare oss i FO, men for alle med våre profesjoner i velferdstjenestene, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik fornøyd. 

Hun mener at medlemsrekorden er et bevis på at sosialarbeidere står sterkere sammen. 

– Det at vi samler rekordmange sosialarbeidere, gir oss alle en sterkere posisjon til å forandre samfunnet til det bedre, sier Kvisvik. 

FO 35 000

Kvisvik er tydelig på at FO ikke skal hvile på laurbærene nå.

– Jobben vår fremover er å fortsette å kjempe for at medlemmene våre får bedre arbeidsvilkår, slik at de har de beste forutsetningene til å gjøre jobben sin. Vi skal stå opp for dem som står opp for andre, sier hun.

Bli medlem av FO

Forbundslederen understreker at det er medlemmenes verveinnsats som har gjort denne milepælen mulig. 


FO: En fagforening skapt av og for sosialarbeidere 

FO mer enn bare en fagforening; det er et engasjert, profesjonsfaglig fellesskap som er dedikert til å fremme interessene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FOs nestleder, Marianne Solberg, mener at et profesjonsforbund er avhengig av å ha nok medlemmer for å kunne representere yrkesgruppene på en god måte. 

– Sosialarbeidere er selve hjertet i velferdsstaten, og medlemmene våre er ryggraden i FO. Det at vi nå har blitt 35 000 gir oss en helt annen tyngde i lønnsforhandlinger, når vi møter arbeidsgivere på arbeidsplassene eller fremmer saker for Stortinget, sier Solberg. 

De siste årene har FO hatt et særskilt fokus på å rekruttere nye medlemmer og beholde eksisterende medlemmer. Bare i 2022 vokste FO med over 10 prosent. 

I hjertet av velferdsstaten:


– Vi har jobbet knallhardt for å komme dit vi er i dag, og den jobben er det de tillitsvalgte og medlemmene som har gjort. Hver gang de inviterer kollegaer eller andre inn i fellesskapet, så blir FO-medlemskapet verdt enda mer, sier Solberg. 

Hva betyr medlemsrekorden for deg? 

At rekordmange sosialarbeidere er medlem av FO, handler om mer enn bare tallet. Det representerer styrkeforholdet mellom partene i arbeidslivet, og gir oss større troverdighet når vi engasjerer i utviklingen av velferdsstaten. 

At FO vokser gjør at du som medlem får bedre lønn, mer anerkjennelse av kompetansen din, flere muligheter til å dele og tilegne deg fagkunnskap, får flere påvirkningsmuligheter og et sterkere profesjonsfaglig fellesskap.

Bedre lønn og uttelling for utdanning

FOs viktigste krav når vi forhandler om lønnen din, er at du skal få rettferdig uttelling for kompetansen din. Fordi vi kun organiserer ansatte med høyere utdanning, kan vi fremme treffsikre krav som kommer våre grupper til gode. Når vi er flere som stiller oss bak de samme kravene, har vi bedre sjanser for gjennomslag. 

Anerkjennelse av fagkompetansen din

Mange er ikke klar over hvilken ekspertkompetanse sosialarbeidere har innenfor de forskjellige velferdstjenestene. Derfor bruker FO sin posisjon til å kontinuerlig informere arbeidsgivere og myndigheter om dette. Når organisasjonen vokser er vi flere som understreker behovet for sosialfaglig kompetanse. 

Påvirkning politisk og i samfunn

FOs økte medlemskap gir oss alle sterkere påvirkningskraft. Politikk avgjør ofte hvordan arbeidshverdagen vår ser ut, og hvor god tid vi har til å hjelpe dem som trenger det. Derfor kjemper FO også politisk for å sikre bedre arbeidsvilkår for medlemmene våre. Også her er vi avhengige av å ha nok medlemmer. 

I tillegg bidrar FO til kunnskapsdeling, sterkere fagfellesskap og utvikling, blant annet gjennom egne seminarer og Sosialarbeiderpodden

LES MER: Unike medlemsfordeler for deg som er medlem av FO
 

FOs Reise: Fra beskjeden begynnelse til betydningsfull kraft 

Da de tre forbundene Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NOSO) og Norsk vernepleierforbund (NVF) slo seg sammen til FO i 1993, var det i underkant av 8 500 navn i medlemsregisteret. Hver for seg var forbundene relativt små. Derfor slo de seg sammen for å stå sterkere i lønnsforhandlinger og når de kjempet for anerkjennelse av sosialarbeideres rolle i samfunnet.

De siste 30 årene har vært en lang reise, hvor organisasjonen har fått stadig mer slagkraft og innflytelse. FO er nå blant de største fagforeningene i LO, og et av de forbundene som vokser raskest i Norge. 

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO?

Bli med i fellesskapet!

FO er Norges største fagforening for barnevernspedagoger 

Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) ble stiftet i 1969 og var opptatt av barnevernfaglige oppgaver og ansvar. Som interesseorganisasjon hadde ikke forbundet forhandligsrett, noe som senere ble viktig for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Derfor søkte de om medlemskap i LO, og slo seg senere sammen til FO.

I dag er omlag 9 800 barnevernspedagoger medlemmer av FO. Dette gjør FO til det største profesjonsforbundet for barnevernspedagoger i Norge. Statusen som profesjonsforbund gjør blant annet at FO er den eneste foreningen som kan godkjenne tilleggskompetansen til barnevernspedagoger.

SE HER: Sjekk ut FOs godkjenningsordninger for barnevernspedagoger 
 

FO er Norges største fagforening for sosionomer 

Norsk sosionomforbund (NOSO) ble stiftet i 1959, forløperen Sykehuskuratorenes forening ble stiftet allerede i 1948. De første årene var arbeidet særlig rettet mot fag og profesjonelle spørsmål, men utover 60-tallet ble både lønnsspørsmål, yrkesetikk og utdanningspolitikk sentrale tema. Da så forbundet mot LO for å stå sterkere, og senere mot en fellesorganisasjon for sosialarbeidere.

I dag er over 13 000 sosionomer medlemmer av FO. FO løfter fremdeles faglige, profesjonsspesifikke og yrkesetiske spørsmål i profesjonsrådet for sosionomer, og har fått myndighet til å godkjenne tilleggskompetansen til sosionomer.

LES MER: Søk godkjenning som sosionom i FO
 

FO er Norges største fagforening for vernepleiere 

Norsk vernepleierforbund (NVF) ble stiftet i 1962, og bidro til å utvikle faget og omsorgen for personer med utviklingshemming. De la særlig vekt på brukernes utviklings- og opplæringsmuligheter. Vernepleierforbundet søkte medlemskap i LO for å få tariffpolitisk innflytelse, og slo seg siden sammen med foreningene for barnevernspedagoger og sosionomer. 

I dag er over 11 500 vernepleiere medlemmer av FO, noe som gjør FO til den største fagforeningen for vernepleiere. FO løfter blant annet vernepleiermangel på den politiske dagsordenen, understreker vernepleiernes helsefaglige kompetanse og driver nettstedet vernepleier.no. I tillegg har forbundet myndighet til å godkjenne tilleggskompetanse.

SE HER: Få godkjent tilleggskompetansen din som vernepleier
 

Som medlem i FO får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Sjekk ut godene du får, eller melde deg inn i fellesskapet. Her finner du svar på vanlige spørsmål om FO-medlemskapet.