Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse. 

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt
 • Det gis ikke stipend til gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.

Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. FO tar spørsmål om klima og miljø på alvor og vi er opptatt av at også sosialt arbeid skal gjenspeile det.  Vi oppfordrer derfor medlemmer til å skrive om grønt sosialt arbeid og presentere virksomheter som har satt dette på agendaen. Andre tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt er også ønsket.

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet barnevernspedagog, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 7. mars 2021
 • Mal for søknaden finner du på her. (DOCX, 27KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av høsten 2021
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av mars 2021.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261 
E-post: inger.karseth@fo.no