FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for barnevernspedagoger?

Du må være medlem i FO og være utdannet barnevernspedagog, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Send søknaden til kontor@fo.no 

Stipendet kan brukes til å:

  • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
  • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
  • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
  • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt.

Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. Andre tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt er også ønsket.

Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

  • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo i 17. og 18 oktober, med oppfølgingsdag 14. eller 15. november.
  • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen barnevernspedagogens fagfelt.
  • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
  • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
  • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør hvem som får stipend iløpet av oktober 2020. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261
Epost: inger.karseth@fo.no