Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse. 

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt

Det gis ikke stipend til

 • Gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.
 • Oppstart eller drift av kommersiell virksomhet.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger oppfordrer barnevernspedagoger både fra praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer barnevernsfaglig utvikling er vårt hovedfokus. Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. 

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet barnevernspedagog, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 25. august 2021
 • Mal for søknaden finner du på her. (PDF, 715KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes 25. og 26. september, med oppfølging 13. og 14. november.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.).
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av september 2021.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261 
E-post: inger.karseth@fo.no