FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for vernepleiere?

Du må være medlem i FO og være utdannet vernepleier, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er ønskelige tema.

Send søknaden til kontor@fo.no 

eller per post

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for vernepleiere
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

Stipendet kan brukes til å:

 • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleierens posisjon eller arbeidsfelt.
 • Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo i løpet av høsten 2020 eller vinteren 2021.
 • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen vernepleierens fagfelt.
 • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.
 • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør hvem som får stipend i løpet av april 2020. 

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Gry Reinsnos.
Telefon: 970 63 627
E-post: gry.reinsnos@fo.no