FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle velferdsviterens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for velferdsvitere?

Du må være medlem i FO og være utdannet velferdsviter, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Vi oppfordrer medlemmer til å belyse sosialt arbeid i NAV, skolen, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid ellerrus og psykisk helse.

Send søknaden til kontor@fo.no 

eller per post

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for sosionomer
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

Stipendet kan brukes til å:

 • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre velferdsviterens posisjon eller arbeidsfelt.
 • Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo i løpet av høsten 2019 eller vinteren 2020.
 • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen velferdsviterens fagfelt.
 • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.
 • Det er FOs profesjonsråd for sosionomer som avgjør hvem som får stipend innen april 2019. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver i FO Andreas Kikvik.
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no