FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle velferdsviterens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for velferdsvitere?

Du må være medlem i FO og være utdannet velferdsviter, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. Andre temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse er blant annet sosialt arbeid i NAV, skolen, barnevernet, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Send søknaden til kontor@fo.no 

Stipendet kan brukes til å:

 • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre velferdsviterens posisjon eller arbeidsfelt.
 • Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo 17. og 18. oktober, med oppfølgingsdag 14. eller 15. november.
 • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen velferdsviterens fagfelt.
 • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.
 • Det er FOs profesjonsråd for sosionomer som avgjør hvem som får stipend innen oktober 2020. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver i FO Andreas Kikvik.
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no